• 2022/01/26

Prezydent Litwy podpisał przyjętą przez Sejm Ustawę dotyczącą zapisu imion i nazwisk w alfabecie łacińskim w dokumentach osobistych✍️

Prezydent Litwy podpisał przyjętą przez Sejm Ustawę dotyczącą zapisu imion i nazwisk w alfabecie łacińskim w dokumentach osobistych✍️

Prezydent Republiki Litewskiej podpisał przyjętą przez Sejm Ustawę dotyczącą pisowni nielitewskich imion i nazwisk w dokumentach litewskich. 

Tydzień temu w Sejmie litewskim przeprowadzono głosowanie dotyczące Ustawy o pisowni imion i nazwisk. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 82 posłów na Sejm. Wspomniana wyżej Ustawa wprowadza nowe zasady dotyczące pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości, stanu cywilnego i innych dokumentach urzędowych.

Ta kwestia była omawiana przez litewski parlament przez kilka dekad i wzbudzała kontrowersje w relacjach z państwami granicznymi. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), która już 11 lat podejmuje działania na rzecz prawa do oryginalnej pisowni imion i nazwisk podkreśla, że prawo do zapisu imienia i nazwiska w oryginalnej formie jest jednym z podstawowych praw człowieka, wynikającym z prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Ustawa zagwarantuje, że zapis imienia i nazwiska w oryginalnej formie będzie uznany przez instytucje litewskie jako integralna część podstawowych praw człowieka, która chroni osobę przed bezprawną ingerencją w jej życie prywatne. Ustawa pomoże również rozwiązać problematyczną kwestię różnego zapisu nazwisk w dokumentach wśród małżeństw mieszanych.

Obecnie w Rejestrze Ludności zarejestrowanych jest 447 obywateli Republiki Litewskiej, w których imieniu lub nazwisku użyto łacińskich znaków q, w, x. Co więcej, Europejska Fundacja Praw Człowieka wygrała ponad 130 spraw w zakresie oryginalnej pisowni imion i nazwisk (decyzje sądowe zobowiązały urzędy stanu cywilnego do zapisywania w dokumentach metrykalnych danych osobowych używając alfabetu łacińskiego).

Polacy na Litwie cieszą się, że doszło do częściowego rozwiązania kwestii pisowni oryginalnych nazwisk. Gdy ustawa wejdzie w życie, to Polacy mieszkający na Litwie, będą mogli zapisać poprawnie swoje nazwiska używając znaku w. Umożliwi to także zapis dwuznaków (rz, cz, sz) często występujących w polskich nazwiskach. Mniejszość polska na Litwie zgodnie zauważa, że mimo iż nie jest to ostateczne rozwiązanie to wprowadzenie ustawy byłoby pierwszym krokiem we właściwym kierunku. Należy przypomnieć, że na Litwie nadal nie ma zgody na zapis znaków diakrytycznych, takich jak: ą, ę, ż, ź.

Ustawa o pisowni imion i nazwisk w dokumentach dotyczyć będzie zarówno nielitewskich imion i nazwisk jak i litewskich. Każda osoba pochodzenia nielitewskiego zarówno jak i Litwini z korzeniami zagranicznymi będą mogli zapisać swoje imię i nazwisko używając alfabetu łacińskiego. Należy jednak spełnić poniższe warunki:

– osoba lub jedno z jej rodziców, dziadków, pradziadków lub innych przodków w linii prostej posiadało lub posiada obywatelstwo innego państwa oraz imię i/lub nazwisko jest zapisane w tych znakach w dokumencie źródłowym;

– otrzymała swoje imię i/lub nazwisko w obcym państwie, w którym przebywa lub przebywał, a imię i/lub nazwisko jest wpisane w tych znakach w dokumencie źródłowym;

– wybiera nazwisko współmałżonka, którego nazwisko nie jest zapisane w litewskich znakach w dokumencie źródłowym;

– nazwisko jego/jej rodziców lub jednego z jego/jej rodziców jest wpisane w dokumencie źródłowym w alfabecie nielitewskim.

Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2022 roku.

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Dnia 8 listopada 2023 roku, w auli szkoły na Lipówce w Wilnie przy ul. Liepkalnio 18,…