Zmiany finansowania i ich wpływ na funkcjonowanie sieci szkół mniejszości narodowych

Rok temu Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej (dalej – MENS) przedstawiło analizę systemu edukacji oraz plany dotyczące sieci szkół mniejszości narodowych na nadchodzące lata. Niektóre z wyznaczonych celów zostały już wdrożone w aktach prawnych. Niemniej jednak jedna z najistotniejszych kwestii dla społeczności mniejszościowych – finansowanie szkół, aktualnie pozostaje bez zmian, jednakże wkrótce również…

Zaproszenie na seminarium na temat zbrodni wojennych na Ukrainie 🇺🇦

  Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego   zaprasza na seminarium   Pojęcie zbrodni agresji, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa w kontekście agresji Rosji i Białorusi na Ukrainę   25 marca br. (w piątek), początek o godz. 18.00 (online)   Program: ● Prof. dr hab. Jan Barcz:…

Od wniosku do środka tymczasowego – Ukraina vs Rosja przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości

Pierwsze kroki w sprawie  Ukraina wystąpiła z wnioskiem przeciwko Rosji dwa dni po rozpoczęciu bezprawnej inwazji na swój kraj. Pismo, w którym wymagano jej wstrzymania, zostało złożone na podstawie przepisów Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. Ukraina wskazała również, że rosyjskie oskarżenia o ludobójstwo we wschodniej części Ukrainy, które posłużyło Putinowi za pretekst do…

Wojna a prawo – postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości

Czym jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS)?  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS), czasami nazywany Światowym Trybunałem, jest jednym z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozstrzyga spory między państwami zgodnie z prawem międzynarodowym i wydaje opinie doradcze w kwestiach prawnomiędzynarodowych. Jak wygląda procedura postępowania przed MTS?  Procedura pisemna, polega na przesłaniu Trybunałowi i stronom za pośrednictwem Sekretarza…

Kontynuacja walki o szkolnictwo

W ostatnim czasie do informacji publicznej dotarła informacja o nieudanych rozmowach między administracją Samorządu Rejonu Trockiego, a Szkołą Podstawową im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Samorząd chce przekształcić szkołę w filię innej placówki, dokonać reorganizacji jednostki. Niestety, nie jest to jedyna taka sytuacja. Gimnazjum im Longina Komołowskiego w Połukniu jest zbliżonym przypadkiem. Szkoły są ważnymi…

Dezinformacja: Dlaczego jest tak niebezpieczna i jak możemy się przed nią bronić

Trwająca zbrojna agresja wojsk rosyjskich wobec Ukrainy i jej mieszkańców charakteryzuje się niesamowitą brutalnością. Nie mniej jednak, ataki przeprowadzane przez armię rosyjską nie ograniczają się do zmilitaryzowanej inwazji na terytorium Ukrainy, lecz prowadzone są również na froncie wirtualnym. Ataki te wymierzone są w użytkowników Internetu i mają za zadanie rozpowszechniać propagandę rosyjską. Warto jest więc…