Za 15 komentarzy internetowych – ograniczenie wolności na półtora roku

Za 15 komentarzy internetowych – ograniczenie wolności na półtora roku

Opublikowano Styczeń 13, 2017
DELFI (T.Vinicko nuotr.) 5 stycznia b.r. Kowieński Sąd Okręgowy rozpatrzył sprawę karną R.P. na podstawie jego apelacji do orzeczenia Sądu Rejonowego w Prenach z dn. 12 kwietnia 2016 r., w którym R.P. został uznany za winnego na postawie ust. 2 i 3 art. 170 Kodeksu karnego (KK) Republiki Litewskiej – za to, że publicznie wyśmiewał się, zachęcał do nienawiści i podżegał do dyskryminacji wobec grupy osób narodowości rosyjskiej lub osoby, która do niej należy, oraz, że publicznie podżegał do przemocy i fizycznego rozprawienia się. Jeszcze w 2015 r. Europejska Fundacja...
Kolejna wygrana w walce o mowę o nienawiści

Kolejna wygrana w walce o mowę o nienawiści

Opublikowano Październik 25, 2016
Jeszcze jedna wygrana sprawa dotycząca komentarzy nawołujących do nienawiści – 17 października 2016 r. Sąd Dzielnicowy Rejonu Kiejdańskiego wydał orzeczenie, w którym skazał M. J. za internetowe komentarze nawołujące do przemocy i fizycznego rozprawienia się z muzułmanami – otwarcie drwił, poniżał i szerzył mowę nienawiści. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) w wysłanym do prokuratury wniosku podkreśliła, że M.J. w dniach 18 lipca i 19 lipca 2016 r. pod pseudonimem „ABONENTAS” na portalu internetowym www.lrytas.lt pod artykułem – „Szydło...
EFHR kontynuuje kampanię przeciwko mowie nienawiści w Wileńskiej Szkole Międzynarodowej

EFHR kontynuuje kampanię przeciwko mowie nienawiści w Wileńskiej Szkole Międzynarodowej

Opublikowano Październik 17, 2016
W piątek 14 października miał miejsce wilki dzień w kampanii przeciwko mowie nienawiści. Przedstawiciele Europejskiej Fundacja Praw Człowieka (EFHR) Ewelina Baliko i Maximilian Gallo, mieli możliwość wygłoszenia wykładu dotyczącego mowy nienawiści w Wileńskiej Szkole Międzynarodowej. Wykład dotyczył wielu ważnych pytań, między innymi: czym jest mowa nienawiści, jak ją rozpoznawać oraz jakiego rodzaju prawnych procedur oraz kar może spodziewać się osoba przejawiająca zachowanie emanujące nienawiścią. Krótko omówiona była również dyskryminacja pojawiająca...
EFHR w dalszym ciągu skutecznie walczy z podżeganiem do nienawiści

EFHR w dalszym ciągu skutecznie walczy z podżeganiem do nienawiści

Opublikowano Wrzesień 14, 2016
DELFI (T.Vinicko nuotr.) 15 marca 2016 r. na stronie internetowej lrytas pojawił się artykuł zatytułowany „Zamieszanie w Rosji: oburzyła kwestia aneksji Krymu” (lit. : „Rusijoje – sujudimas: įsiutino aneksuoto Krymo klausimas“), pod którym tego samego dnia osoba pod pseudonimem „DEBILAI RUSKELIAI” napisała komentarz „atomowa wam na głowę, a nie krym” (lit.: „atomine jums ant galvos o ne kryma“). Zdaniem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (dalej – EFHR), pozostawiony pod artykułem komentarz podżegał do nienawiści ze względu na przynależność...
Zwycięstwo EFHR w walce z mową nienawiści

Zwycięstwo EFHR w walce z mową nienawiści

Opublikowano Lipiec 11, 2016
W dniu 19 maja 2016 r. Sąd Dzielnicowy m. Poniewież ogłosił wyrok w sprawie karnej, w której obywatel Litwy V.S. został uznany za winnego podżegania do nienawiści na stronie internetowej lrytas.lt.  Obecnie skazany nigdzie nie jest zatrudniony, jest rozwiedziony, posiada średnie wykształcenie, mieszka w Poniewieżu. V.S. został oskarżony za napisanie siedmiu komentarzy podżegających do nienawiści oraz przemocy fizycznej. Sąd Dzielnicowy m. Poniewież ogłosił, że w zamieszczonych na stronie internetowej komentarzach V.S. publicznie poniżał oraz szkalował osoby...
Ograniczenie wolności za 17 komentarzy pełnych nienawiści

Ograniczenie wolności za 17 komentarzy pełnych nienawiści

Opublikowano Kwiecień 05, 2016
www.delfi.lt (R.Achmedovo nuotr.) Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) kontynuuje skuteczną walkę z mową nienawiści w Internecie. Mieszkaniec Kowna A. G. (pracujący, żonaty i posiadający wyższe wykształcenie) został http://www.viagragenericoes24.com/viagras ukarany za rekordową liczbę – 17 – nawołujących do nienawiści i podżegających do przemocy fizycznej komentarzy. Sąd dzielnicowy m. Kowno (Kauno miesto apylinkės teismas) wydał nakaz karny dla A. G. Opierając się na wnioskach specjalisty Służby Inspektora Etyki Dziennikarskiej (Žurnalistų etikos...
Internetowi komentatorzy dalej uzupełniają budżet państwa

Internetowi komentatorzy dalej uzupełniają budżet państwa

Opublikowano Marzec 03, 2016
Za pomocą Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) zostało ujawnione jeszcze jedno przestępstwo w zakresie mowy nienawiści. Sąd Dzielnicowy m. Druskieniki (Druskininkų miesto apylinkės teismas) wydał nakaz karny dla A. B. za publiczne podżeganie do nienawiści przeciwko grupie społecznej (osobom należącym do agentów wywiadu). To jest już druga kara dla tej osoby w ciągu pół roku. Świadczy to więc o nieefektywności grzywny jako kary i braku świadomości społeczeństwa o granicach wolności wyrażania opinii. Na portalu internetowym www.lrytas.lt pod artykułem z 22...
Kolejny sukces EFHR w walce z mową nienawiści

Kolejny sukces EFHR w walce z mową nienawiści

Opublikowano Luty 01, 2016
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) odniosła kolejny sukces na polu zwalczania mowy nienawiści w Internecie. Sąd dzielnicowy m. Kowno (Kauno miesto apylinkės teismas) wydał nakaz karny dla P. V. za publiczne podżeganie do przemocy i nawoływanie do fizycznej napaści na tle rasowym, której ofiarami miały stać się osoby narodowości rosyjskiej. Na portalu internetowym www.15min.lt 17 lipca 2015 roku, pod artykułem o nazwie „W ciągu jednej nocy Rosja przesunęła się na terytorium Gruzji o 2 km“ P. V. używając pseudonimu „Igor” opublikował w języku litewskim...
Rodzice ukarani za wpisy dzieci w Internecie

Rodzice ukarani za wpisy dzieci w Internecie

Opublikowano Marzec 24, 2015
Internet nie jest obecnie jedynie przestrzenią wykorzystywaną do czerpania informacji. Jest on również przestrzenią do pracy oraz nawiązywania i podtrzymywana kontaktów towarzyskich. Jednak obok tego wszystkiego, należy też mówić o zagrożeniach jakie niesie. W internecie możemy poczuć się anonimowi, a to często prowadzi do niepanowania nad własnymi emocjami i wylewania złości na innych. Jak pokazuje praktyka, dochodzi wtedy do oszczerstw, obrażania innych, czy nawoływania do nienawiści. Chociaż dzięki obserwacji przestrzeni elektronicznej udaje się znaleźć i ukarać...
EFHR zachęca organy ścigania  do zmiany nastawienia wobec przestępstw popełnianych w przestrzeni elektronicznej

EFHR zachęca organy ścigania do zmiany nastawienia wobec przestępstw popełnianych w przestrzeni elektronicznej

Opublikowano Styczeń 30, 2015
Dn. 29 stycznia EFHR, monitorując przestrzeń elektroniczną, na portalu społecznościowym Facebook zauważyła stronę pod tytułem „Wileńska Republika Ludowa – Виленская Народная Республика” w której opisie wskazano „Żądamy wprowadzenia polskich „zielonych ludzików” na Wileńszczyznę i przeprowadzenia tam referendum wśród autochtonicznej ludności”. Zdaniem EFHR, taka strona jest niezgodna z art. 10 Konstytucji RL, który głosi, że terytorium państwa jest jednolite i niepodzielne na żadne twory państwowe. Kodeks karny...
EFHR walczy przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi

EFHR walczy przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi

Opublikowano Listopad 13, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wyraża swoje obawy związane z rosnącym sukcesem skrajnie nacjonalistycznych partii w ostatnich wyborach parlamentarnych w całej Europie. Fundacja jest przekonana, że tendencje te muszą być zatrzymane i że należy podjąć wszelkie działania w celu uniknięcia sytuacji, w której straszliwe wydarzenia obejmujące prześladowania Żydów, Romów i innych grup społecznych, nie miały prawa się po raz kolejny w historii ludzkości powtórzyć. Biorąc pod uwagę obecną sytuację dyskryminacji w naszym kraju, EFHR zauważa, że według...
Wykłady EFHR w szkołach

Wykłady EFHR w szkołach

Opublikowano Październik 06, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) miała zaszczyt poprowadzić cykl 15 szkoleń dotyczących dyskryminacji i nienawiści we współczesnym świecie. Spotkania odbyły się w dniach 15-30 września b.r., a wzięło w nich udział ponad 500 uczniów klas 8-12 oraz 20 nauczycieli ze szkół litewskich w Wilnie i rejonie wileńskim. Szkolenia przeprowadzono m.in. w szkole średniej A. Kulviečio, Viršuliškių, Fabijoniškių, w progimnazjum w Baltupiai, w gimnazjum Verdenės, gimnazjum na Antokolu i in. Temat dyskryminacji i wolności słowa jest niebywale istotny. Bardzo często...
Gdy prywatna opinia staje się publiczną: EFHR walczy  z dyskryminacją w świecie wirtualnym

Gdy prywatna opinia staje się publiczną: EFHR walczy z dyskryminacją w świecie wirtualnym

Opublikowano Sierpień 13, 2014
Życie w sieci nigdy się nie zatrzymuje. Internet dostarcza wielu informacji na temat otaczającego nas świata i ułatwia dostęp do istotnych danych. Co ważne, umożliwia nam także publiczne wyrażenie swoich przekonań oraz wymianę opinii z innymi członkami społeczeństwa. Ponadto Internet stał się miejscem, w którym ludzie mogą zdobywać nie tylko pieniądze, ale również przyjaciół. Dzięki łatwemu dostępowi do sieci oraz jej powszechnemu użytkowaniu powstają nowe formy komunikacji – metody pozwalające zorganizować się różnym grupom ludzi i ułatwiające...
Wśród wygranych EFHR- rekordowa kara za komentarz, nawołujący do nienawiści narodowej

Wśród wygranych EFHR- rekordowa kara za komentarz, nawołujący do nienawiści narodowej

Opublikowano Lipiec 04, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) już od kilku lat prowadzi kampanię oraz aktywnie monitoruje przestrzeń internetową, wyszukując treści dyskryminujących oraz zawierających mowę nienawiści. Za cały okres działalności na koncie Fundacji znalazło się aż 40 wygranych spraw w dziedzinie podżegania do dyskryminacji w Internecie, jednak żadna z poprzednio przyznanych kar nie dorównuje wyrokowi, który orzekł Dzielnicowy Sąd Rejonu Mariampolskiego. Za podżeganie do nienawiści, w tym wypadku skierowanej przeciwko przedstawicielom narodowości polskiej, obywatel...
EFHR zaprasza do udziału w konkursie „Morze słów”!

EFHR zaprasza do udziału w konkursie „Morze słów”!

Opublikowano Czerwiec 02, 2014
Już po raz siódmy Europejski Instytut Śródziemnomorski (IEMed) wraz z Fundacją Dialogu Kultur im. Anny Lindh ogłasza międzynarodowy konkurs literacki „Morze słów” („Sea of Words”), który skierowany jest do młodych ludzi z 43 państw regionu Śródziemno-Europejskiego (w tym Litwy). Ideą projektu „Morze Słów” jest promowanie porozumienia międzykulturowego poprzez konkurs pisania krótkich opowieści. W tym roku tematem przewodnim jest zwalczanie mowy rasistowskiej i mowy nienawiści w cyberprzestrzeni, w nawiązaniu do kampanii Rady Europy „Młodzi ludzie...
Za przestępstwa w przestrzeni internetowej grozi odpowiedzialność karna

Za przestępstwa w przestrzeni internetowej grozi odpowiedzialność karna

Opublikowano Czerwiec 01, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) cieszy się, że instytucje i sądy Republiki Litewskiej podchodzą bardziej odpowiedzialnie do przestępstw popełnianych w przestrzeni internetowej. Pozytywnie uzupełnia to prowadzoną przez EFHR od kilku lat kampanię mającą na celu likwidację poczucia bezkarności u osób, które naruszają w przestrzeni internetowej godność innych. Dobrym tego przykładem jest sprawa ukarania hakera, który w sierpniu 2010 r. włamał się na stronę internetową Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Haker, 20-letni mieszkaniec Kowna,...
Polska i Polacy oczami Litwinów - inicjatywa na rzecz budowania przyjaznych stosunków

Polska i Polacy oczami Litwinów – inicjatywa na rzecz budowania przyjaznych stosunków

Opublikowano Maj 28, 2014
Z okazji 20-tej rocznicy podpisania w Wilnie Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską, Ambasada RP przygotowała serię filmików, w których swoje wrażenia i opinie o Polsce wyrażają znani Litwini: politycy, naukowcy, osoby związane ze sportem i kulturą, studenci, a także inni przedstawiciele społeczeństwa litewskiego. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wyraża wielkie zadowolenie z przygotowanej inicjatywy, wierząc, że promocja filmików nie tylko przyczyni się do budowania wzajemnego...
Nawoływanie do przemocy fizycznej nadal znajduje miejsce w przestrzeni internetowej?

Nawoływanie do przemocy fizycznej nadal znajduje miejsce w przestrzeni internetowej?

Opublikowano Wrzesień 10, 2013
Kampania Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) przeciwko obraźliwym komentarzom w internecie odnosi kolejne sukcesy i ma za sobą następny nakaz karny. Sąd rejonowy Olity (Alytaus rajono apylinkės teismas) wydał nakaz karny dla V. L. za publiczne podżeganie do przemocy i nawoływanie do fizycznej napaści na tle rasowym, której ofiarami miały się stać czarnoskóre osoby. Na portalu internetowym www.15min.lt  pod artykułem z 10 lutego 2013 r. V. L., używając pseudonimu „Kunigas“, opublikował komentarz: „Visus negrus susaudyt“. Za ten komentarz sąd ukarał go...

Widoczne efekty kampania EFHR przeciwko obraźliwym komentarzom w cyberprzestrzeni

Opublikowano Listopad 04, 2012
„O Polakach komentarzy więcej nie będę pisał. Boję się i oczywiście nie chcę być sądzonym” (http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rsikorskis-lietuvoje-lenku-teises-butu-beveik-pakankamos-bet-jos-silpninamos.d?id=58876573&com=1&s=2&no=200). Dany komentarz jak najbardziej przekonuje o tym, że prowadzona przez Fundację kampania przeciw przemocy w internecie daje swoje rezultaty. ...

Kolejny krok do przodu wobec podżegania do nienawiści na tle rasowym

Opublikowano Wrzesień 26, 2012
Europejska Fundacja Praw Człowieka cieszy się z kolejnej wygranej bitwy na niekorzyść komentatorom. Zastępca głównego prokuratora Prokuratury okręgu Szawelskiego, obwodu rejonowego Szawli przyjął orzeczenie, zgodnie z którym skarga prawnika Fundacji Paweł Nowikiewicz w sprawie postanowienia o wstrzymaniu śledztwa została przyjęta, a więc śledztwo będzie wznowione. ...