Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) opublikowało raport z badań sondażowych z 2015 dotyczących przestępstw motywowanych nienawiścią

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) opublikowało raport z badań sondażowych z 2015 dotyczących przestępstw motywowanych nienawiścią

Opublikowano Grudzień 29, 2016
16 listopada 2016 w Warszawie, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), organ Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE) opublikowało na swojej stronie internetowej raport z badań sondażowych z 2015 roku dotyczących przestępstw motywowanych nienawiścią, w ramach obchodów Narodowego Dnia Tolerancji.   Raport z badań sondażowych z 2015 dotyczących przestępstw motywowanych nienawiścią zawiera dane statystyczne zebrane przez 41 oficjalnych państw członkowskich, trzy korporacje międzynarodowe i 113 organizacji społeczeństwa...
CERD - wnioski końcowe dotyczące Republiki Litewskiej

CERD – wnioski końcowe dotyczące Republiki Litewskiej

Opublikowano Listopad 21, 2016
Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) jest organem złożonym z niezależnych ekspertów, których zadaniem jest monitorowanie działań wdrożeniowych Konwencji Narodów Zjednoczonych dążących likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej poprzez okresowe raportowanie działań proceduralnych w kraju. 6. stycznia 2016 CERD opublikował zestawienie wniosków końcowych z szóstego, siódmego i ósmego sprawozdania okresowego dotyczącego Republiki Litewskiej. W sprawozdaniu zwraca się uwagę na przyjęcie wielu aktów ustawodawczych i rozpoczęcie działań w sferze...
Raport Departamentu Stanu USA dotyczący naruszania praw mniejszości na Litwie

Raport Departamentu Stanu USA dotyczący naruszania praw mniejszości na Litwie

Opublikowano Maj 25, 2016
Departament Stanu USA opublikował swój coroczny raport dotyczący Litwy. Biuro Demokracji, Praw Człowieka i Pracy jest organem odpowiedzialnym za Krajowe Sprawozdanie z Przestrzegania Praw Człowieka w 2015 roku na Litwie. Tak jak niektóre, wcześniej wspomniane przez EFHR raporty, tak i ten zwraca uwagę na dyskryminację mniejszości narodowych mieszkających na Litwie. Departament odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe, misje dyplomatyczne i politykę zagraniczną dokonał oceny podejścia litewskiego rządu do międzynarodowych i pozarządowych dochodzeń w sprawach domniemanych...
EFHR ujawnia nieprawdziwe informacje przekazane Radzie Europy przez Litwę

EFHR ujawnia nieprawdziwe informacje przekazane Radzie Europy przez Litwę

Opublikowano Grudzień 16, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) opublikowała swoją Analizę Komentarzy Republiki Litewskiej odnoszących się do Trzeciej Opinii Rady Europy o Trzecim Raporcie Państwowym Republiki Litewskiej. Ostatni raport kraju, omawiający sytuację mniejszości narodowych w latach 2006-2011 i politykę rządu ich dotyczącą, został złożony w Radzie Europy we wrześniu 2011. W listopadzie 2013 EFHR opublikowała swój Raport Alternatywny NGO o wprowadzaniu w życie Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych na Litwie. Celem raportu było opisanie ochrony litewskich mniejszości...
Raport Alternatywny EFHR dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Raport Alternatywny EFHR dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Opublikowano Grudzień 09, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) złożyła swój Raport Alternatywny dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD). Raport, rozpatrywany w czasie 88. sesji Komitetu, odbywającej się od 23 listopada do 11 grudnia w Genewie, został napisany w odpowiedzi na opinię CERD na temat raportów okresowych (6-8) przygotowanych przez organy władzy Litwy w związku z zapisami Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (ICERD). Celem raportu, który będzie brany pod uwagę przez omawiany w nim kraj i innych członków CERD, jest...
Raport EFHR „Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013” w pigułce

Raport EFHR „Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013” w pigułce

Opublikowano Sierpień 22, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) – organizacja pozarządowa założona na Litwie w 2010 r., powstała ze względu na pojawiające się w państwie coraz częstsze naruszenia praw człowieka i wzrastającą potrzebę ich ochrony. Jest też obecnie jedyną organizacją na Litwie, która w całościowy oraz dogłębny sposób monitoruje stan ochrony i przestrzegania praw licznie zamieszkujących Litwę mniejszości narodowych. Raport EFHR pt. „Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013 (Prawa mniejszości narodowych na Litwie)”, jest najnowszym...
Prawa kobiet na Litwie w raporcie Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ONZ

Prawa kobiet na Litwie w raporcie Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ONZ

Opublikowano Sierpień 18, 2014
Z coraz większym zainteresowaniem społeczność międzynarodowa przygląda się ochronie praw kobiet na świecie. Taki wniosek nasuwa się po zaobserwowaniu coraz częściej ostatnio przedstawianych komunikatów i raportów organizacji na ten temat. W lipcu b.r. nad kwestią ochrony praw kobiet na Litwie pochyliła się również Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). W raporcie przygotowanym przez Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ONZ (Committe on the Elimination of Discrimination against Women) znajdują się wnioski Komitetu powstałe po analizie piątego okresowego...
EFHR przedstawiła raport o przestrzeganiu praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013

EFHR przedstawiła raport o przestrzeganiu praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013

Opublikowano Lipiec 25, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) 24 lipca b.r. przedstawiła przygotowany przez siebie raport „Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013 (Prawa mniejszości narodowych na Litwie)”. Raport został zareprezentowany na konferencji prasowej w największej agencji prasowej państw bałtyckich „Baltic News Service”. Przygotowując raport EFHR miała na celu przekrojowe naświetlenie aktualnej sytuacji praw człowieka na Litwie w kontekście członkostwa Litwy w UE i innych organizacjach międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy...
Raport Sekretarza Generalnego Rady Europy o stanie demokracji, przestrzegania praw człowieka oraz rządów prawa w Europie

Raport Sekretarza Generalnego Rady Europy o stanie demokracji, przestrzegania praw człowieka oraz rządów prawa w Europie

Opublikowano Czerwiec 03, 2014
Sekretarz Generalny Rady Europy przedstawił ostatnio raport, w którym poinformowano o stanie demokracji, przestrzegania praw człowieka i rządów prawa w Europie oraz wymieniono stojące przed nimi konkretne wyzwania, a także zaproponowano działania, jakie należy podjąć, aby stawić im czoła. Wyzwania oraz zalecane działania obejmują kilka obszarów takich jak poszanowanie fizycznej integralności i godności człowieka, sprawiedliwość i rządy prawa, demokracja, prawa socjalne, niedyskryminacja, równość, a także Rada Europy i istniejące strefy konfliktu. W części raportu...
Raport alternatywny organizacji pozarządowych w sprawie implementacji Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych na Litwie

Raport alternatywny organizacji pozarządowych w sprawie implementacji Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych na Litwie

Opublikowano Maj 26, 2014
Alternatywny Raport Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (zwanej dalej – EFHR) ma na celu przedstawienie rzeczywistej sytuacji mniejszości narodowych na Litwie, jakich prawa regulowane są ratyfikowaną przez państwo dnia 17 lutego 2000 r. Konwencją Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych (KROMN). Umowa weszła w życie 1 lipca 2000 r. Raport zawiera dane i dokumenty, które mogą być pomocne we właściwym ocenieniu stopnia, w jakim Litwa wywiązała się z zobowiązań konwencyjnych. Należy podkreślić, że wszelkie pochwalne, jak i krytyczne słowa zawarte w raporcie wynikają...
Najnowszy Raport dotyczący rasizmu i dyskryminacji na litewskim rynku pracy

Najnowszy Raport dotyczący rasizmu i dyskryminacji na litewskim rynku pracy

Opublikowano Maj 12, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zaprasza do zapoznania się z najnowszym raportem European Network Against Racism (ENAR, Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi) za lata 2012-2013, który został opublikowany w maju bieżącego roku. Jest to sprawozdanie dotyczące „Rasizmu oraz praktyk dyskryminacyjnych na litewskim rynku pracy“ („Racism and related discriminatory practices in employment in Lithuania“). Raport został sporządzony przez Birutė Sabatauskaitė oraz Eglė Urbonaitė przy Litewskim Centrum Praw Człowieka (Lietuvos žmogaus teisių centras). Do przygotowania...
Raport za 2010 Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej zmieniony na wniosek EFHR

Raport za 2010 Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej zmieniony na wniosek EFHR

Opublikowano Listopad 17, 2012
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (tł. European Union Agency for Fundamental Rights) dokonała właśnie na swojej stronie zapowiadane sprostowanie Raportu za 2010 rok w sprawie Litwy w wersji zaproponowanej przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR). W 2010 roku z raportu Agencji wynikało, że „na Litwie 42% objętych badaniem przedstawicieli mniejszości wskazało, że doświadczyli trudności na rynku pracy z powodu słabej znajomości języka litewskiego”. ...
Raport alternatywny przygotowany dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Raport alternatywny przygotowany dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Opublikowano Marzec 30, 2011
Raport alternatywny, przygotowany dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej Z okazji przeglądu Raportów Okresowych (IV i V) Litwy zgodnie z Międzynarodową Konwencją w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej Download Pobierz raport (.pdf) Data:2015/02/24 3.0 MiB 89 Downloads Szczegóły... ...