• 2012/07/09

Jędrzej Kowalczuk

Jędrzej Kowalczuk

Jędrzej Kowalczuk jest studentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiuje na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Pochodzi z Wilna, stąd pomysł podczas wakacji, spędzanych w rodzinnym mieście, współpracować z Europejską Fundacją Praw Człowieka.

Jędrzej od lipca do końca września bieżącego roku  będzie odbywał staż naukowy w Fundacji, gdzie będzie zbierał materiały do swojej pracy licencjackiej na temat przestrzegania praw człowieka w państwach Europy Centralnej i Wschodniej.

Jeszcze w szkole wyróżniał się aktywnością i ponadprzeciętnymi zdolnościami geograficznymi oraz historycznymi. Zdobył 3 miejsce na Republikańskiej Olimpiadzie Geograficznej na Litwie oraz 3 miejsce w konkursie „Ocalmy od zapomnienia – polskie losy” zorganizowanym przez fundację „Semper Polonia”. Ostatnie 3 lata szkolne poświęcił również działalności w Radzie Szkoły i Samorządzie Uczniowskim, w którym był wiceprzewodniczącym.

Ciekawi się tematyką instytucji unijnych, geopolityką, problematyką mniejszości narodowych.

W lutym 2013 r. w ramach programu wymiany „Erasmus”, wyjedzie do Chorwacji na uczelnię Zagreb School of Economics.

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…