• 2012/10/08

Informacja ważna dla każdego wyborcy

14 października 2012 r. odbędą się Wybory do Sejmu Republiki Litewskiej i referendum w sprawie budowy nowej elektrowni atomowej w Republice Litewskiej.

Fundacja jako organizacja pożytku publicznego, której celem jest spełnienie interesu publicznego, działając na rzecz społeczeństwa, uważa, że jednym z podstawowych praw i obowiązków obywateli państwa jest prawo wyborcze. Dlatego Fundacja, opierając sie na informacji, wydrukowanej w Kurierze Wileńskim z dnia 6-8 października br., jak również informacji uzyskanych z Głównej Komisji Wyborczej RL, z jej zgodą, przygotowała najważniejsze zagadnienia związane z prawem wyborczym. Celem takiej inicjatywy jest uświadomienie praw i obowiązków wynikających z wyborów na Litwie.

Fundacja serdecznie wszystkich zachęca do wzięcia udziału w wyborach i niezależnie dla jakiej partii politycznej oddać swój głos wyborczy. Prawo wyborcze jest jednym z najważniejszych praw w państwie demokratycznym, które daje nam wpływ na decydowanie o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Jak pokazuje doświadczenie nawet jeden głos może zdecydować o wynikach wyborów. Dlatego nie pozwól, aby Twój głos nie był słyszany. Nie pozwól, aby inni decydowali o Twojej przyszłości. Twój głos się liczy.

Wybory do Sejmu:

 • Obywatele Republiki Litewskiej posiadające prawo wyborcze mogą  głosować albo w konkretnej dzielnicy wyborczej, na której liście wyborców figuruje ten lub inny obywatel RL, albo skorzystać z prawa głosowania pocztą.
 • Wyborcy, którzy w dzień wyborów nie będą mogli zagłosować w swojej dzielnicy wyborczej, mogą wcześniej zagłosować w dowolnym samorządzie w dniach 10 i 11 października od 8 do 20 godz.
 • Wyborcy, którzy w czasie wyborów przebywają poza granicami Litwy, swoje prawo wyborcze mogą zrealizować dwoma sposobami: bezpośrednio po przybyciu do Ambasady RL bądź do Konsulatu albo głosując pocztą, w tym informując komisję wyborczą Ambasady czy Konsulatu o swoim adresie zamieszkania. Ambasada bądź Konsulat wyśle na wskazany adres biuletyn wyborczy. Głosowanie trwa do 12 października do godz. 16 (czas lokalny)
  Przedstawicielstwa dyplomatyczne sporządzają wczesną listę wyborców.
 • Głosowanie odbywa się w dniu wyborów od godz. 7 do 20 w lokalu wskazanym przez komisję wyborczą.
 • Każdy wyborca, stawiając się na głosowanie, powinien posiadać dowód osobisty, jak też zaświadczenie o prawie do głosowania.
 • Członek komisji, po stwierdzeniu, że wyborca przybył do tej dzielnicy wyborczej, na której listę wyborców został wspisany, wręcza wyborcy zaopatrzoną w pieczęć dzielnicy wyborczej kartę wskazującą, który wyborca stawił się na głosowanie i do którego członka komisji ma się zwrócić po kartę wyborczą.
 • Po otrzymaniu karty wyborczej wyborca sam udaje się do kabiny do głosowania, w której wypełnia otrzymaną kartę wyborczą.
 • Podczas wyborów do Sejmu każdemu wyborcy wręcza się dwie karty wyborcze: jedną do głosowania na kandydata w konkretnym okręgu jednomandatowym, drugą – do głosowania na listę kandydatów w okręgu wielomandatowym.
 • Na karcie jednomandatowego okręgu wyborczego wyborca zaznacza nazwisko tego kandydata do Sejmu, głosując „za”.
 • Na karcie wyborczej wielomandatowego okręgu wyborczego wyborca zaznacza tę listę kandydatów, na którą głosuje „za” i wyrażając opinię o kandydatach listy, w specjalnych okienkach karty wyborczej spisuje numery pięciu wybranych z tej listy kandydatów.
 • Jeśli popełniliście błąd wypełniając kartę wyborczą i jeszcze nie wrzuciliście jej do urny, możecie poprosić o jej zmianę na nową kartę.
 • Wypełnianie karty poza kabiną jest zakazane.
 • Wypełnione karty wyborcze wyborca sam wrzuca do urny.

Referendum:

 • Część 1 artykułu 9 Konstytucji Republiki Litewskiej głosi, że najważniejsze żywotne sprawy Państwa i Narodu rozstrzyga się w drodze referendum.
 • Dla głosowania w ramach referendum w sprawie budowy nowej elektrowni atomowej na Litwie wręcza się jedną kartę do głosowania.
 • Uczestniczący w referendum obywatele Republiki Litewskiej w karcie referendum zaznaczają jedną z odpowiedzi wpisanych do karty, tj. „Tak” lub „Nie”.
 • Udział w referendum jest swobodny i oparty na demokratycznych zasadach prawa wyborczego: powszechne, równe i bezpośrednie prawo wyborcze i głosowanie tajne.
 • Głosowanie w ramach referendum jest tajne, nie można wpływać na wolę obywateli.

Naruszenia trybu głosowania podczas wyborów i referendum

 • Za naruszenie trybu głosowania wyborców, jeśli wyborca na tych samych wyborach lub referendum w drodze oszustwa głosował więcej niż jeden raz, lub nielegalnie głosował za inną osobę, ordynacja wyborcza lub referendum przewiduje karę od pięciuset do tysiąca litów.
 • Przeszkadzanie realizowania prawa wyborczego lub referendum (np. za pomocą przymusu psychicznego, przekupstwem) podlega karze pracy społecznej lub grzywny lub ograniczenia wolności lub aresztu lub pozbawienia wolności do trzech lat (Kodeks karny RL art. 172)

Przekupywanie wyborców

 • W okresie politycznej kampanii wyborczej do Sejmu i w dniu wyborów obowiązuje zakaz przekupywania wyborców, przekazywanie różnego rodzaju prezentów, wynagrodzenie za oddanie głosu konkretnemu kandydatowi, bądź liście kandydatów.
 • Za przekupywanie nie są uważane różne materiały drukowane oraz znaczki partii politycznych (koalicji), kandydata czy osoby kandydującej, ich produkcja i bezpłatne doręczanie.
 • Skargi w związku z przekupuwaniem wyborców należy składać okręgowej komisji wyborczej.

Pytanie co do wyborów można zadać na adres e-mail: balsuok2012@vrk.lt oraz telefonując bądź wysyłając sms numerem 1855.
Także na pytania wyborców jest gotowa odpowiedzieć Europejska Fundacja Praw Człowieka (adres e-maila: info@efhr.eu).
 

Naczelna Komisja Wyborcza Republiki Litewskiej

Ul. Gynėjų 8, Lt-01109 Vilnius; Tel. +370 5 2396902; Faks: +370 5 2396960;

E-mail: rinkim@vrk.lt; www.vrk.lt

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Dnia 8 listopada 2023 roku, w auli szkoły na Lipówce w Wilnie przy ul. Liepkalnio 18,…