• 2012/11/12

EFHR zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych w okresie od 8 kwietnia do 5 lipca 2013 roku

O programie:

Program jest skierowany do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych stażem w  Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej pod kierunkiem i opieką posła. Uczestnicy mogą wziąć udział w pracach wybranej komisji sejmowej, której poseł jest członkiem. Stwarza to wyjątkową okazję do poznania procedur parlamentarnych i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych w Polsce.

Dodatkowo uczestnicy programu otrzymują wiedzę teoretyczną dzięki oragnizowanym zajęciom dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Głównym celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych ludzi demokracją i społeczeństwem oraz rozbudzenie w nich zaciekawienia życiem politycznym i publicznym Polski. Ponadto program służy przybliżeniu stypendystom kultury, tradycji i historii tego kraju.

Jeżeli chcesz dołączyć do grona stażystów, musisz spełniać następujące kryteria:

  • posiadanie obywatelstwa danego kraju (Niemiec, Słowacji, Gruzji, Korei Płd., Litwy, Węgier, Rumunii, Włoch, Kanady oraz Ukrainy);
  • studia wyższe potwierdzone dyplomem;
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
  • wiek – maksymalnie 30 lat.

Podczas stażu Kancelaria Sejmu zapewnia:

  • stypendium w wysokości 1800 zł miesięcznie;
  • bezpłatne zakwaterowanie w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego;
  • ubezpieczenie;
  • ryczałt kosztów podróży na staż i z powrotem.

Termin składania kompletu dokumentów upływa z dn. 30 listopada 2012 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie  http://mpsp.sejm.gov.pl  Osobą upoważnioną do kontaktów z kandydatami jest ekspert Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Pani Elżbieta Kuzborska, tel.: (+370 5) 270 90 01, e-mail: elzbieta.kuzborska@msz.gov.pl

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…