• 2012/12/31

Europejskie obywatelstwo dla młodych aktywistów

Europejskie obywatelstwo dla młodych aktywistów

Szkolenie będzie wspierać integrację obywatelską i kształtować świadomość demokratyczną i europejską, ponadto uczestnicy zdobędą cenne doświadczenie polegające na realizacji projektów młodzieżowych w Europie. Organizatorem szkolenia jest SALTO Training and Co-operation Resource Centre. Projekt jest częścią programu Młodzież w Działaniu.

Główne założenia projektu, to:

– promowanie i ułatwianie młodzieży integrację europejską, poprzez rozmaite debaty, wykłady i pracę w wielokulturowym środowisku

-ukazanie związku między obywatelstwem europejskim, prawami człowieka, demokracją i wartościami tzw. bazowymi dla każdego człowieka, a także badania i rozpoznawanie tych założeń w praktyce

-organizatorzy postarają się także odpowiedzieć na pytanie czym tak naprawdę jest „obywatelstwo europejskie” – jakie korzyści z tego płyną, a jakie zobowiązania.

Wymagana przynajmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego i chęć do udziału w projekcie. Wszelkie opłaty za bilety, wizy, zakwaterowanie etc. zostaną pokryte przez organizatorów. Ubiegać się mogą wszyscy wolontariusze EFHR oraz osoby zainteresowane i aktywnie działające na rzecz aktywnego obywatelstwa.

Trening odbędzie się w dniach: 8-14 kwietnia 2013 w Turcji

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.european-citizenship.org/courses/

Powiązane artykuły

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…