• 2013/06/03

EFHR na wykładzie w Polskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wilnie

EFHR na wykładzie w Polskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wilnie

http://lt.efhr.eu/wp-content/uploads/2013/04/efhr-logo.png26 maja br. w Domu Kultury Polskiej (DKP) Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) miała przyjemność udzielenia wykładu wspaniałej grupie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie pod przewodnictwem doc. dr Ryszarda Kuźmy. Zostaliśmy przywitani przez około 50- cio osobową grupę słuchaczy, zainteresowanych ochroną praw człowieka i walki z dyskryminacją mniejszości narodowych.

Wykład poświęcony był działalności Fundacji, naszym inicjatywom, projektom i planom na przyszłość. Poruszaliśmy kwestie ochrony praw człowieka na Litwie, walki z dyskryminacją oraz sposobach egzekwowania swoich praw, które należą się każdemu, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, czy religię. Wykład miał również na celu w prosty sposób wytłumaczenie jak reagować na wszelkie formy dyskryminacji, gdzie szukać pomocy, jak również podkreślenie, że nie można ignorować żadnych incydentów godzących w prawa człowieka.

Następnie pracownicy Fundacji zapoznali słuchaczy z możliwością uzyskania bezpłatnych konsultacji prawnych w siedzibie EFHR, jak również możliwości zmiany imienia na nazwiska.

Po wykładzie uczestnicy pytali o perspektywy przyjęcia Ustawy o mniejszościach narodowych, kontrowersyjne zmiany w Ustawie o oświacie, czy możliwości umieszczania tabliczek z nazwami ulic w dwóch językach w regionach zamieszkiwanych przez znaczny procent mniejszości narodowej.

EFHR dziękuje za zaproszenie i możliwość propagowania idei ochrony praw człowieka wśród studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mamy nadzieje, że wykład przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat praw człowieka i metod walki z dyskryminacją.

EFHR zachęca wszystkie zainteresowane instytucje do kontaktu z nami w celu przeprowadzenia podobnych wykładów dla zainteresowanych grup.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…