• 2013/09/13

Wykłady z zakresu praw człowieka w szkołach polskich

Wykłady z zakresu praw człowieka w szkołach polskich

DSC01668Minęły tradycyjne bezpłatne szkolenia z zakresu praw człowieka organizowane przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) w szkołach polskich na Litwie. Wiedzę o społeczeństwie i na temat praw człowieka pogłębiali uczniowie 7 polskich szkół zarówno w Wilnie, jak i w rejonie wileńskim.

Wykłady były prowadzone w szkole średniej im. Wł. Syrokomli, w gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie, w gimnazjum A. Mickiewicza, w szkole im. J. I. Kraszewskiego oraz w szkole podstawowej na Lipówce, a także w gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie oraz im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudaminie.

Głównymi odbiorcami byli uczniowie klas 9-12. W szkoleniach chętnie brali udział również nauczyciele i dyrekcja placówek. Wiedzę z zakresu praw człowieka pogłębiło ponad 300 uczniów.

Szkolenia poprowadzili specjaliści zajmujący się prawami człowieka – dr Laura Koba oraz profesor Wiesław Wacławczyk.

Podczas wykładów  omówiono kluczowe pojęcia praw człowieka i dziecka, jak również specyfikę wartości obywatelskich takich jak: równość o różnych podstawach oraz wolność słowa. Debaty trwały nie tylko wokół wiodącego zagadnienia „wolność słowa“, lecz również wokół innych aspektów budzących zainteresowanie uczestników.

Ponadto, uczniowie dowiedzieli się o działalności EFHR, wygranych i prowadzonych sprawach, a także możliwościach wolontariatu w Fundacji.

W szkołach został zaprezentowany projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele” realizowany przez EFHR. Celem projektu  jest wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”, który kształtować będzie obywatelską postawę wśród polskiej młodzieży na Litwie. Projekt ma umożliwić nauczanie  przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” w języku polskim za pomocą audycji radiowych w Radiu znad Wilii, oraz cyklu artykułów prasowych w Kurierze Wileńskim.

Zajęcia zostaną zakończone egzaminem przez internet, po którym uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie nauczycieli i uczniów w uczestnictwie w projekcie, do szkół zostaną przekazane nowe podręczniki z wychowania obywatelskiego.

Podręcznik powstał w 2012 r. dzięki współpracy EFHR z Fundacją Nowoczesna Polska i jest adresowany do młodzieży klas 10-11. Ma on za zadanie dostarczyć uczniom niezbędnego minimum wiedzy pozwalającej na zorientowanie się w politycznych i społecznych problemach współczesnych demokracji oraz form społecznego zaangażowania.

Na ręce dyrekcji placówek zostały też złożone ulotki i materiały informacyjne o prawach człowieka oraz broszury Rady Europy (RE).  Broszura RE została sporządzona szczególnie dla młodych osób, aby mogły one zapoznać się z kluczowymi tematami, takimi jak: poszanowanie demokracji, sprawiedliwość, demokratyczne obywatelstwo, sport bez przemocy, natura, kultura, ochrona zdrowia.

Zainteresowanie uczniów jeszcze raz potwierdziło potrzebę organizowania tego typu szkoleń. Dziękujemy dyrektorom szkół oraz nauczycielom za zaproszenie. EFHR pokłada nadzieję, iż cykl wykładów się nie zamyka i już wkrótce wspólnymi siłami zostanie zorganizowany kolejny.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o kontakt z EFHR.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…