• 2013/11/21

Autor komentarza dyskryminującego mniejszość narodową trafił pod nadzór kuratora

Autor komentarza dyskryminującego mniejszość narodową trafił pod nadzór kuratora

comments-9dfe2c82bd2674e60ba69c3c46ca547315d14277-s6-c30Wolność słowa zagwarantowana jest w ustawodawstwie każdego państwa demokratycznego oraz w dokumentach międzynarodowych. Jednak nie oznacza to, że z tego prawa można korzystać w sposób nieprzemyślany, obrażając i krzywdząc inne osoby.

Kampania Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) przeciwko obraźliwym komentarzom w internecie odniosła kolejny sukces i ma za sobą kolejną wygraną sprawę. Na portalu internetowym www.lrytas.lt pod artykułem z dnia 10 grudnia 2012 r. obywatel Litwy R. P. używając pseudonimu „Neo25” opublikował komentarz, w którym obraźliwie wypowiedział się na temat polskiej mniejszości narodowej. Komentarz ten w swojej treści nawoływał i zachęcał do waśni narodowej: „Kas leido lenkams daryti tvarką svetimoje šalyje? Jau patys nežino kur eiti ir ką veikti. Vyti juos kuo tolyn, tegul keliauja į Lenkija ir ten draudžia ką nori. Čia ne jų žemė ir jų nosiai dėti draudimus. Kiek leisime jiems taip elgtis?“ (tłum.: „Kto pozwolił Polakom zaprowadzać porządek w cudzym kraju? Już sami nie wiedzą dokąd mają iść i co mają robić. Wypędzić ich czym dalej, niechaj podróżują do swej Polski i tam zabraniają czego zechcą. Tutaj nie jest ich ziemia i nie ich sprawą jest aby nakładać zakazy. Ile będziemy pozwalać im tak się zachowywać?”). EFHR po zapoznaniu się z komentarzem zwróciła się do Dzielnicowej Prokuratury  Kowna, która zajęła się sprawą. Autorem komentarza okazał się być mężczyzna z Rosień, na co dzień pracujący jako inżynier. Sprawca przyznał się do winy i stwierdził, że żałuje swego zachowania. Zgodnie z postanowieniem Dzielnicowego Sądu Rejonu Rosień (Raseinių rajono apylinkės teismas) zdecydowano przekazać sprawcę R. P. pod nadzór kuratora na okres jednego roku, tym samym dając sprawcy czas na przemyślenie swoich czynów. Warto zaznaczyć, że chociaż zwolniono go z odpowiedzialności karnej to jeśli w ciągu okresu próbnego popełni kolejne przestępstwo,  będzie karany za oba.

Jest to już 20 wygrana sprawa na podstawie wniosków EFHR (Fundacja skierowała ich już ponad 400) złożonych do prokuratury w ramach prowadzonej od roku kampanii zmierzającej do zakończenia poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy naruszają godność innych osób.

Poprzez kierowanie wniosków do instytucji zajmujących się ściganiem za niezgodne z prawem wpisy, EFHR chciałaby doprowadzić do tego, aby instytucje państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z nią związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się fali nienawiści narastającej na niespotykaną dotąd skalę.

EFHR jest obecnie jedną z najbardziej aktywnych, pozarządowych organizacji na Litwie w zakresie ścigania komentarzy łamiących prawo, natomiast efekty jej pracy doceniane są również przez prokuratorów:

www.efhr.eu/download/media_www/neapykanta-kurstantys-komentatoriu-2012.12.28.pdf

Fundacja chciałaby serdecznie podziękować wszystkim, którzy przesyłają nam informacje na temat wpisów naruszających prawo. Bez Waszej pomocy ten sukces nie byłby możliwy. Zachęcamy również do dalszej współpracy.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…