• 2013/11/21

Zmniejsza się ilość dyskryminujących ogłoszeń o pracy

Zmniejsza się ilość dyskryminujących ogłoszeń o pracy

dyskryminacja

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) cieszy się z faktu, że wzrasta świadomość obywateli Litwy na temat prawa równych możliwości wszystkich obywateli. EFHR zajmuje się monitorowaniem cyberprzestrzeni oraz jest jedyną organizacją pozarządową na Litwie, dzięki której autorzy dyskryminujących oraz obraźliwych komentarzy w Internecie zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Uwzględniając stan rzeczy z kilku ostatnich lat (ilość zarejestrowanych obraźliwych komentarzy oraz ilość złożonych wniosków) EFHR stwierdza, że ilość dyskryminujących wypowiedzi w przestrzeni internetowej, w tym w ogłoszeniach o pracę, zmniejsza się.

W art. 8 ustawy Republiki Litewskiej o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn jest zaznaczone, że „w ogłoszeniach o pracę, o przyjęciu do służby cywilnej lub w celu spełniania potrzeb edukacyjnych zakazuje się bezwzględnie wskazywania wymogów odnośnie pierwszeństwa ze względu na płeć“. Również w artykule 11 Ustawy o równym traktowaniu jest zaznaczone, że w ogłoszeniach o pracę zabrania się wyróżniać takie cechy potencjalnego pracownika jak płeć, rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, status społeczny, niepełnosprawność, poglądy religijne, wiek. Jednak w ogłoszeniach pracy często pojawiają się preferencje dotyczące konkretnych cech potencjalnego pracownika, najczęściej są to preferencje dotyczące płci (np. że poszukiwane są tylko dziewczyny) oraz wieku (pożądani są tylko przedstawiciele określonej grupy wiekowej), a więc pracodawca, do którego mają się zgłaszać tylko „sympatyczne dziewczyny do 30 lat” w sposób oczywisty narusza prawo państwowe.

EFHR już nieraz składała skargę do Litewskiego Rzecznika Równych Możliwości (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba) w sprawie dyskryminujących ogłoszeń pracy, pojawiających się przede wszystkim w Internecie. Rzecznik z kolei informował autorów ogłoszeń o naruszeniu prawa, żądając również wyjaśnienia dotyczącego dyskryminującej treści ogłoszeń. W większości wypadków, po otrzymaniu zawiadomienia od Rzecznika, treść wypowiedzi jest zmieniana bądź samo ogłoszenie jest usuwane z sieci przez jego autorów, którzy naruszenie prawa państwowego najczęściej tłumaczą nieznajomością ustawy. Składanie wniosków w sprawie dyskryminujących ogłoszeń o pracy sprawia również, że autorzy ogłoszeń zapoznają się z treścią Ustawy o równym traktowaniu oraz będą bardziej świadomi i odpowiedzialni publikując ogłoszenia.

Fundacja zachęca do zgłaszania informacji o anonsach o pracę, które mogą naruszać prawo bądź zawierają treści dyskryminacyjne. Szczególnie zachęcamy do pisania wniosków w sprawie dyskryminujących publikacji w prasie. Dziękujemy wszystkim tym, którzy już powiadomili Fundację o tego typu ogłoszeniach. Zachęcamy do współpracy.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…