• 2014/01/13

Dzięki EFHR telewizja LNK upubliczni sprostowanie w związku z naruszeniem Kodeksu Etyki Dziennikarzy i Wydawców

Dzięki EFHR telewizja LNK upubliczni sprostowanie w związku z naruszeniem Kodeksu Etyki Dziennikarzy i Wydawców

lnklogoEuropejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) chce z radością poinformować o kolejnej wygranej sprawie. 25 listopada Komisja Etyki Dziennikarzy i Wydawców (Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija) uznała, że Pani L.M., która złożyła skargę na edycję programu nadanego 27 czerwca 2013 roku w telewizji LNK, ma rację. Po rozpatrzeniu skargi Komisja Etyki Dziennikarzy i Wydawców uznała, że dziennikarze telewizji LNK naruszyli art. 13 i 51 Kodeksu Etyki Dziennikarzy i Wydawców (Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas), a telewizja LNK jest zobowiązana w najbliższym wydaniu wiadomości telewizyjnych odczytać decyzję Komisji wydaną 25 listopada bieżącego roku.

Pani L.M. w złożonej skardze stwierdziła, że w reportażu o pijanym nastolatku, który ukazał się 27 czerwca w wiadomościach telewizji LNK, bez zgody rodziców pokazany został jej niepełnosprawny syn, który podczas zdarzenia przebywał w szpitalu. Dziennikarz telewizji LNK w reportażu o pijanym nastolatku sfilmował syna Pani L.M. zamiast innego nastolatka, który trafił do tej samej sali szpitalnej z powodu zatrucia alkoholowego. Komentarz dziennikarza w czasie transmisji materiału jednoznacznie wskazywał na to, że to właśnie 11-letni syn Pani L.M. jest bohaterem reportażu o pijanym nastolatku. Komisja Etyki Dziennikarzy i Wydawców stwierdziła, że telewizja LNK naruszyła art. 13 Kodeksu Etyki Dziennikarzy i Wydawców : „Dziennikarze oraz osoby przygotowujące informacje publiczne powinni troszczyć się o dobro dzieci, a poprzez podawanie informacji nie powodować cierpienia czy strachu dzieci”, oraz artykuł 51, który  przewiduje, że „dziennikarze oraz osoby przygotowujące informację publiczną nie powinni, w związku z działalnością przestępczą oraz naruszeniem prawa, upubliczniać danych osobowych osób niepełnoletnich, które umożliwiłyby identyfikację ich tożsamości, wyłączając przepadki, kiedy osoba niepełnoletnia ukrywa się przed instytucjami prawnymi czy sądem”. Odnosząc się do 46 artykułu Ustawy o Informowaniu Społeczeństwa (Visuomenės informavimo įstatymas), tekst decyzji Komisji powinien być przeczytany w najbliższym wydaniu wiadomości programu LNK. Według tego samego artykułu, dziennikarze albo osoby przygotowujące informację publiczną, którzy nie zgadzają się z wyrokiem Komisji, mają prawo odwołać się do Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego (Vilniaus apygardos administracinis teismas).

Pani L.M. zwróciła się do EFHR, ponieważ jej pierwotna indywidualna skarga złożona do Komisji Etyki Dziennikarzy i Wydawców nie została rozpatrzona pozytywnie. Dzięki profesjonalnemu wsparciu Centrum Pomocy Prawnej, działającego przy Fundacji, ponowna skarga została rozpatrzona pozytywnie. EFHR cieszy się z kolejnej wygranej sprawy oraz zaprasza do korzystania z usług Centrum Pomocy Prawnej.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…