• 2014/12/12

EFHR ma nowego praktykanta

Konrad Oleszczuk jest absolwentem prawa i artes liberales na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów był stypendystą na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii oraz Stanowym Uniwersytecie Indiana w Bloomington w USA. Ukończył też kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Florydy.

Zdobywał praktyczne doświadczenie z zakresu prawa udzielając porad prawnych osobom ubogim w Biurze Porad Obywatelskich, a także uchodźcom w ramach projektu Klinika Prawa. Odbywał staże w wielu organizacjach i instytucjach, m.in.: Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Ambasadzie Polskiej w Gruzji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, a także w kancelariach prawnych. Pracował też jako wolontariusz w organizacji Emmaüs Lescar-Pau we Francji.

Nasz nowy praktykant interesuje się głównie prawem Unii Europejskiej, prawami obywatelskimi oraz alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Jest autorem kilku artykułów naukowych, a także brał czynny udział w konferencjach naukowych dotyczących prawa międzynarodowego. Wolne chwile poświęca na czytanie książek, naukę języków i spotkania z przyjaciółmi.

Chciałby także pogłębić swoją wiedzę z zakresu praw mniejszości narodowych oraz prawa antydyskryminacyjnego, jak również zaznajomić się z sytuacją Polaków mieszkających na Litwie.

Konrad zdecydował się na praktyki w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), gdyż uważa poradnictwo prawne oraz upowszechnianie idei praw człowieka za działania niezwykle istotne dla rozwoju społeczneg. EFHR jest wiodącą organizacją w tym zakresie na Litwie. Ma nadzieję uczestniczyć w ciekawych i inspirujących projektach Fundacji realizowanych w międzynarodowym środowisku. Będzie pracować w Fundacji w ramach programu Erasmus+ przez najbliższe dwa miesiące.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…