• 2015/02/09

EFHR gości nowego wolontariusza

EFHR gości nowego wolontariusza

05032014261(1)Filip Król jest studentem I roku studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku stosunki międzynarodowe. Wśród wielu zainteresowań naukowych, jedno z najważniejszych miejsc zajmuje problematyka mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Marzeniem Filipa jest poznanie uwarunkowań wpływających na postrzeganie różnorodności kulturowej w społeczeństwach regionu Europie Środkowo-Wschodniej. Jako idealista wierzy, że wszelkie napięcia między społecznościami są wynikiem braku zrozumienia, które można szybko przezwyciężyć. Miesięczny wolontariat w Fundacji to dla niego wielka możliwość poznania problemów mniejszości narodowych na Litwie, kolejny krok dla rozwoju swoich zainteresowań poprzez pracę na rzecz lokalnej społeczności. Dlaczego EFHR? – Ponieważ praca w tak aktywnie działającej organizacji na Litwie daje możliwość realnego oddziaływania na otoczenie – odpowiada Filip, dodając – które w Wilnie jest bardzo różnorodne a przez to bardzo ciekawe.

Filip jest zapalonym podróżnikiem starającym się dotrzeć do serca odwiedzanego miejsca, bez względu na spotykane trudności.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…