• 2015/06/10

EFHR wyraża swoje zaniepokojenie działaniami policji litewskiej wobec szkół polskich

EFHR wyraża swoje zaniepokojenie działaniami policji litewskiej wobec szkół polskich

efhr--logoEuropejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest zaniepokojona tym, że w dniu 9 czerwca br. szkole średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie wizytę złożyły dwie funkcjonariuszki Pierwszego Komisariatu Policji m. Wilna.

Policjantki twierdziły, iż ich celem było zbadanie listu anonimowego, w którym nadawca prosił o ukaranie rodziców za to, iż 3 czerwca nie zezwoliły swoim dzieciom na pójście do szkoły. W tym dniu w polskich szkołach Wilna i podwileńskich rejonów odbył się strajk ostrzegawczy przeciwko niszczeniu oświaty mniejszości narodowych.

Dla EFHR wspomniane działanie policji jest naruszeniem praw i wolności obywateli oraz działaniem mającym na celu zastraszenie mniejszości narodowych. Takiego typu interwencje, bez obiektywnej podstawy, nie mogą być tolerowane w państwie, które pragnie być uważane za państwo demokratyczne i w pełni wywiązujące się z przyjętych na siebie zobowiązań.

Przypominamy, że strony Konwencji o ochronie praw mniejszości narodowych, w tym również Litwa, ratyfikując Konwencję zobowiązały się do poszanowania praw każdej osoby należącej do mniejszości narodowej do swobodnego, pokojowego zgromadzania się, swobodnego stowarzyszania się, wolności wyrażania opinii, wolności myśli, sumienia i religii (art.7). Oprócz tego, również prawo krajowe gwarantuje swobodę zgromadzeń. Konstytucja RL w art. 36 głosi, iż nie można zabraniać ani utrudniać obywatelom gromadzenia się, bez broni, na pokojowych zgromadzeniach. Zgodnie z art. 1. cz. 1 ustawy o wolności zgromadzeń (LR susirinkimų įstatymas) prawo do pokojowych zgromadzeń może być ograniczone jedynie w przypadku wojny lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

EFHR jeszcze 10 czerwca pisemnie zwróciła się do Pierwszego Komisariatu Policji m. Wilna z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz ustalenie czy działania policji są zgodne z litewskim prawem.

Wszystkie placówki oświatowe oraz zrzeszenia, które mają zastrzeżenia co do sposobu ich traktowania i spotykające się z podobnymi zachowaniem władz, prosimy o kontakt telefoniczny (+370 691 50 822) lub mailowy (info@efhr.eu). Apelujemy do nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół, aby nie dali się zastraszać, a informacje o każdej wizycie policji niezwłocznie zgłaszali EFHR. Zapewniamy udzielenie nieodpłatnych konsultacji i pomocy prawnej w tym zakresie.

EFHR

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Dnia 8 listopada 2023 roku, w auli szkoły na Lipówce w Wilnie przy ul. Liepkalnio 18,…