• 2015/10/01

Nowy praktykant w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

Nowy praktykant w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

12041978_1115829675101855_1691890802_nMichał Żłobecki jest studentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, zwłaszcza w europejskich mechanizmach ochrony praw człowieka. W 2015 roku dołączył również do grona alumnów Akademii Młodych Dyplomatów, rocznego programu organizowanego przez Akademię Europejskiej Dyplomacji w Warszawie, wybierając jako przedmiot specjalizacji bezpieczeństwo międzynarodowe.

Od wielu lat Michał angażuje się w działalność charytatywną i społeczną. Zajmuje się organizacją przedsięwzięć z zakresu kultury, odpowiedzialny był także za realizację i koordynację wielu projektów na rzecz społeczności akademickiej. W swoim rodzinnym mieście Radomiu prowadził również prelekcje dotyczące mechanizmów udzielania ochrony międzynarodowej cudzoziemcom na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wśród młodzieży licealnej.

W roku akademickim 2014/15 należał do Sekcji Praw Człowieka Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego łącząc w ten sposób swoje zainteresowania naukowe z możliwością świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zdobywaniem cennego zawodowego doświadczenia. W ramach swojej pracy odbywał comiesięczne wizyty w ośrodku dla cudzoziemców w Warszawie Targówku, gdzie udzielał pomocy zwłaszcza pełniąc rolę pełnomocnika cudzoziemców w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy.

W wolnym czasie podróżuje. Szczególnie zainteresowany jest językiem i kulturą hiszpańską. W 2013 roku uczestniczył w programie wymiany studentów „Work & Travel” w Stanach Zjednoczonych, gdzie nawiązał międzynarodowe znajomości i pogłębił znajomość języka angielskiego. Odbywane od początku października trzymiesięczne w ramach programu Erasmus+ praktyki w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka stanowić będą znaczący krok w rozwoju przyszłej kariery zawodowej ze względu na możliwość dokładnego przyjrzenia się sytuacji mniejszości narodowych na Litwie. Zdobyta wiedza będzie również ogromnym przyczynkiem do przygotowywanej przez Michała pracy magisterskiej dotyczącej europejskich mechanizmów ochrony prawa do języka mniejszości narodowych w prawie międzynarodowym.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…