• 2015/12/07

Egzamin z Wiedzy o społeczeństwie 9-11 grudnia– weź udział i sprawdź swoją wiedzę!

Egzamin z Wiedzy o społeczeństwie 9-11 grudnia– weź udział i sprawdź swoją wiedzę!

wos-2015-flyerTegoroczna, trzecia już, edycja realizowanego przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) projektu edukacyjnego “Europejczycy, Polacy, Obywatele” dobiega końca. Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzony za pośrednictwem platformy wos.efhr.eu egzamin w dniach 9-10-11 grudnia 2015 r.

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach polskich na Litwie. Osiem tegorocznych bloków tematycznych przedstawionych zostało na antenie radia „Znad Wilii” oraz w piątkowych artykułach na łamach gazety „Kurier Wileński”.

Egzamin składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru (za poprawną odpowiedź otrzymuje się 2 punkty, za nieprawidłową 0) i 4 pytań otwartych (10 punktów za jedno pytanie otwarte). W części testowej egzaminu uzyskać można maksymalnie 60 punktów, za otwarte – do 40, w sumie zdobyć można 100 punktów. Każde pytanie testowe ma 3 warianty odpowiedzi. Aby zdać egzamin, należy zdobyć co najmniej 50 punktów. Na udzielenie odpowiedzi uczniowie będą mieli 50 minut.

Każdego dnia przedstawiony zostanie inny zestaw pytań. Do egzaminu można przystąpić tylko jeden raz, w wybranym przez siebie dniu. Wyniki ogłoszone zostaną na uroczystej gali kończącej projekt, która odbędzie się 19 grudnia b.r. w Sali hotelu Runmis (ul. Liepkalnio 103, Wilno). Na galę zapraszani są wszyscy uczniowie, którzy przystąpią do egzaminu wraz z rodzinami, nauczycielami i przyjaciółmi. .

Dla Laureatów, którzy uzyskają najwyższe wyniki przewidziane są: laptop, aparat fotograficzny, tablet oraz inne atrakcyjne nagrody. Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin oraz ich nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami. Przypominamy również, że w siedzibie Fundacji na odebranie czekają nagrody (podwójne bilety do kina) wygrane przez uczniów w cotygodniowych konkursach.

Pytania egzaminacyjne opracowane zostały na podstawie podręcznika „Polacy, Europejczycy, Obywatele” oraz audycji i artykułów, które dostępne są na stronie internetowej EFHR. Pytania dotyczyć mogą również aktualnych wydarzeń z kraju i ze świata.

Uwaga! Aby przystąpić do egzaminu, należy założyć konto na platformie wos.efhr.eu. Przy logowaniu się na platformę pomocny będzie załączony poniżej przewodnik. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny (+370 691 50 822).

EFHR

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…