Strategia Unii Europejskiej w sprawie wielojęzyczności, a znajomość języków na Litwie.

You are here: