• 2016/08/24

Szkolenia o prawach człowieka w instytucjach państwowych

Szkolenia o prawach człowieka w instytucjach państwowych

Vector parchment with a pen and ink. Icon for recordsŚwiadomość praw człowieka i wiedza na temat ich wśród mieszkańców Litwy jest słaba. Pisaliśmy o tym tutaj.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) pragnąc zbadać, jakie działania podejmują instytucje państwowe, by podnieść wiedzę o prawach człowieka, zwróciła się do nich z zapytaniem o przedstawienie informacji o organizowanych szkoleniach na ten temat.

Sytuacja w instytucjach państwowych wygląda nieco lepiej niż na uczelniach –  organizowane są szkolenia dotyczące praw człowieka lub bezpośrednio z nimi związane.

W latach 2012-2015 Departament Służby Państwowej (Valstybės tarnybos departamentas) zorganizował 34 szkolenia, w których wzięło udział łącznie 237 osób. Departament Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos) w latach 2012-2015 zorganizował 39 szkoleń, w których wzięło udział około 1000 uczestników. Najwięcej uczestników – 253 – wzięło udział w szkoleniach na temat przemocy w rodzinie i przestępstwach na podstawie płci.

Nie mniej ważne szkolenia organizowała Generalna Prokuratura RL (Lietuvos Respublikos Generalinė Prokuratūra). W latach 2014-2015 zorganizowano 14 szkoleń, w których wzięło udział 248 osób, z czego najwięcej – 110 – w szkoleniu poświęconemu takiemu tematowi jak praktyka Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stosując zasady Europejskiej Konwencji Praw Człowieka powiązane ze sprawami przeciwko Litwie i innymi, z zakazem dyskryminacji. Ministerstwo Sprawiedliwości RL podało informację o zorganizowanych w latach 2012-2015 7 szkoleniach , w których uczestniczyło około 200 osób. Tematy szkoleń poświęcone były wdrażaniu w życie postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W 2016 r. tematyce tej planuje  się poświęcić konferencję międzynarodową.

Dla sędziów i innych osób szkolenia przeprowadziła także Narodowa Administracja Sądów (Nacionalinė teismų adminitracija). W okresie 2012-2015 w szkoleniach uczestniczyły 973 osoby. Największa konferencja poświęcona prawu Unii Europejskiej odbyła się w 2014 r, wzięło w niej udział ponad 1000 osób.

Od początku działalności Fundacja organizuje bezpłatne szkolenia na temat ochrony praw człowieka przystosowane do potrzeb uczniów, prawników oraz innych zainteresowanych osób. 21 października 2015 r. EFHR zorganizowała nieodpłatne szkolenie z zakresu wdrażania prawa międzynarodowego. 26 listopada 2015 r. EFHR zorganizowała drugą część darmowej sesji szkoleniowej dotyczącej praw człowieka oraz postępowania sądowego w zakresie prawa międzynarodowego. W obu szkoleniach wzięło udział łącznie około 150 osób. Więcej o tym można przeczytać tutaj i tutaj. Łączna liczba uczestników szkoleń EFHR w 2015 r. wyniosła około 1000 osób. W najbliższym czasie Fundacja będzie organizowała kolejne szkolenia na temat praw człowieka.

Wierzymy, że wkład EFHR w edukowanie społeczeństwa w kwestii praw człowieka pomoże zwiększyć wśród obywateli Litwy świadomość o przysługujących im prawach.

EFHR przypomina, że udzieli bezpłatnej pomocy prawnej każdemu, kto został ofiarą dyskryminacji i naruszeń praw człowieka w życiu zawodowym lub prywatnym. EFHR organizuje także bezpłatne szkolenia na temat ochrony praw człowieka, przystosowane do potrzeb uczniów, pracowników instytucji, firm prywatnych oraz innych zainteresowanych osób.

EFHR

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…