• 2016/09/18

Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty na temat dobra dziecka

Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty na temat dobra dziecka

ksu_logo_red_background_vertical_rgb1W celu zapewnienia dobra dla dzieci należy kształtować należytą politykę państwa. Jednakże nie zważając na wysiłek większości krajów Europy dziedzina dobra dziecka wciąż jeszcze pozostaje problemem w większości z nich. W bazie prawnej poświęconej tematyce dziecięcej brakuje dokładności na poziome legislacyjnym i wykonawczym, istnieje niedoskonały system usług i środków zapewniających dobro dzieci, brakuje współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz poglądu międzydyscyplinarnego na prawa dziecka oraz udoskonalenie systemu zapewnienia dobra na rzecz dzieci, brakuje zaangażowania stron zainteresowanych w kształtowaniu polityki dobra dziecka.

Dążąc do szerzenia idei współpracy międzyinstytucjonalnej w dziedzinie zapewnienia dobra na rzecz dzieci na poziomie europejskim, narodowym i lokalnym oraz zachęcania stron zainteresowanych do zaangażowania poprzez współpracę w kształtowanie polityki państwa Międzydyscyplinarny Ośrodek Badań Praw Dziecka Uniwersytetu im. Kazimierza Siemienowicza organizuje międzynarodowe warsztaty pt. „Sposoby osiągnięcia postępu w dziedzinie dobra dziecka: perspektywy regulacji międzydyscyplinarnych i wielopoziomowych.

Program warsztatów składa się z 3 sesji, podczas których zostaną omówione różne aspekty związane z dobrem dziecka:

  • Dobro dziecka a praca socjalna – doświadczenie i najlepsze praktyki zagraniczne;
  • perspektywa prawna dobra dziecka;
  • doświadczenie Litwy w dziedzinie dobra dziecka – perspektywa pracy socjalnej i psychologii.

Swoje referaty przedstawią specjaliści uznani na poziomie międzynarodowym z różnych krajów świata: prof. dr Steven M. Shardlow (Królestwo Zjednoczone), Cheri Lovre (Zjednoczone Stany Ameryki), prof. dr Agapi Kandylaki (Grecja), prof. dr Stefanos Spaneas (Cypr), prof. dr Theano Kallinikaki (Grecja), prof. dr Sevaste Chatzifotiou (Grecja), dr Sara Serbati (Włochy), dr Aida Kišūnaitė (Litwa), dr Jolanta Tupko-Mazur (Litwa), doc. dr Tomas Butvilas (Litwa), doc. dr Živilė Vilma Jonynienė (Litwa), doc. dr Justinas Sadauskas (Litwa).

Międzydyscyplinarny Ośrodek Badań Praw Dziecka Uniwersytetu im. Kazimierza Siemienowicza (TVTTC) prowadzony przez Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Kazimierza Siemienowicza dr Aidę Kišūnaitė został utworzony oraz rozpoczął swoje działanie w lipcu b.r. Jest to pierwszy tego typu ośrodek na Litwie, którego celem jest zwrócenie uwagi na aktualność tematu praw dziecka, zachęcanie do tworzenia polityki opartej na dowodach naukowych oraz podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w dziedzinie ochrony praw dziecka. Ośrodek należy do jednej z największych sieci akademickich na świecie specjalizujących się w dziedzinie ochrony praw dziecka – Europejskiej Sieci Rzeczników Praw dziecka (ang. European Network of Masters in Children‘s Rights).

Dokładny program warsztatów oraz bardziej szczegółową informację znajdziesz na: http://goo.gl/IfRMt4

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…