• 2017/03/03

Ciąg dalszy nihilizmu sądów – „x” w dokumentach litewskich

Ciąg dalszy nihilizmu sądów – „x” w dokumentach litewskich

W tym tygodniu Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy przyjął dwa ostateczne orzeczenia w sprawach „Jacquet” i „Mickiewicz” – zobowiązał wpisać nazwiska dzieci w formie oryginalnej oraz zlituanizowanej w paszportach.  Orzeczenie sądowe stwarzają dwuznaczną sytuację – oryginalny wpis w Rejestrze Mieszkańców nie jest kwestionowany, ale w paszportach zobowiązuje się wpisać sztuczną, zlituanizowaną wersję, to znaczy, instytucje widzą wpisy z „w”, „q” i „x”, ale oficjalnym zapisem jest zapis litewski. Osobie jest stwarzana podwójna tożsamość, a zidentyfikowanie tej osoby nawet wewnątrz kraju jest skomplikowanym procesem.

2 marca br. Sąd Okręgowy miasta Wilno przyjął orzeczenie, w którym zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego (USC) wciągnąć do rejestru i wydać akt urodzenia z imieniem „Felix”. Dziecko urodziło się w Szwajcarii w rodzinie Litwina i Kazaszki. W wydanym przez Szwajcarię akcie urodzenia imię ma zapisane w wersji oryginalnej, to znaczy z „x”. Sąd przyjmując orzeczenie stwierdził, że nienaruszalność życia osobistego osoby musi być większym priorytetem dla państwa niż ochrona tożsamości kulturowej.

Teraz widzimy sytuację, gdy Państwowa Komisja Języka Litewskiego (PKJL) nie zaprzecza oryginalnej pisowni imion i nazwisk rodzinom mieszanym, sądy przyznają im prawo do oryginalnego zapisu imienia i nazwiska w aktach ślubu, urodzenia lub w Rejestrze Mieszkańców, ale w paszportach widzimy zupełnie inne wpisy.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) otrzymuje coraz to więcej skarg do sądu ze strony rodzin mieszanych. Reprezentant wnioskodawców i pomocnik adwokata Ewelina Baliko podkreśla, że sprawy „Jacquet” i „Mickiewicz” zostaną zaskarżone do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komitetu Praw Człowieka ONZ, by móc zapewnić wszystkim obywatelom Litwy prawa do oryginalnej pisowni imion i nazwisk.

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…