• 2017/03/07

Ostateczny werdykt sądu – „w” i w dowodzie osobistym

Ostateczny werdykt sądu – „w” i w dowodzie osobistym

W dniu 7 marca b. r. Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy przyjął kolejną ostateczną i niezaskarżalną decyzję w kwestii pisowni „w“ w paszporcie Republiki Litewskiej oraz po raz pierwszy w dowodzie osobistym Litwy Michała Wardyn, który przynależy do mniejszości narodowych. Rodzina Wardyn jest dobrze znana jako jedna z pierwszych, która przed 10 laty rozpoczęła walkę o prawo do oryginalnej pisowni imiona i nazwiska. Sąd Okręgowy Miasta Wilno w 7 listopada 2016 roku przyjął orzeczenie, w którym zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego (USC) do wydania nowego aktu ślubu obywatelce Litwy, która wyszła za mąż za obywatela Polski z nazwiskiem z „w”. W wydanym wyroku sąd uwzględnił zarówno orzeczenie C-391/09  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obywatelce Litwy wydano nowy akt ślubu oraz dokument prawa jazdy z literą „w”. W dniu 20 września 2016 roku Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego przyjął kolejne orzeczenie, zobowiązujące Urząd Migracji do wydania synowi Wnioskodawców paszportu oraz dowodu osobistego Republiki Litewskiej z literą „w”. Tymczasem dziś Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy uchylił tą decyzję twierdząc, że nazwisko syna Wardyn w paszporcie i dowodzie osobistym powinno być zapisane zarówno w formie oryginalnej, jak i litewskiej.

Podobne orzeczenie również zostało przyjęte i w sprawie „Pauwels”. 4 lipca 2016 roku Sąd Okręgowy Miasta Wilno zobowiązał USC do wydania dowodu osobistego obywatelce Litwy z literą „w”. Sąd uznał, że decyzja USC w sprawie pisowni nazwiska z „w” jest nieprawomocna i bezzasadna, ponieważ w nowym akcie ślubu nazwisko wnioskodawczyni było zmienione z „Pauvels” na „Pauwels”. Nowy akt ślubu wnioskodawców został sporządzony 19 sierpnia 2015 roku, zobowiązując orzeczenie Sądu Okręgu Wileńskiego z 30 lipca 2015 roku. Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy zmienił to orzeczenie i zobowiązał do wydania dowodu osobistego z dwoma zapisami – w formie oryginalnej oraz litewskiej. Nie wiadomo jednak, w jakim miejscu w dowodzie osobistym znajdą się podwójnie zapisane imiona i nazwiska oraz według jakich zasad Urząd Migracji ma prawo wymagać zmiany już zapisach w aktach urodzenia lub ślubu wersji imion i nazwisk. Nie jest również jasne, na jakiej podstawie mają zostać wpisane dwie wersję imion i nazwisk, bez odpowiedniegoich wpisania w aktach urodzenia i ślubu. 

Pomocnik adwokata oraz reprezentantka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka Ewelina Baliko twierdzi, że jest kilkadziesiąt analogicznych spraw, czekających na wyrok sądu, co tydzień o pomoc zwracają się nowi klienci.

Tydzień temu ten sam sąd wypowiedział się w sprawach „Mickiewicz” oraz „Jacquet”, w których zobowiązał USC do wydania paszportów dzieci z zapisami w wersji oryginalnej oraz litewskiej. Niestety, decyzja sądu pozostawiła wiele niejasności i nie załatwiła problemu mieszanych rodzin. Nawet po ostatecznej decyzji sądu USC odmawia wpisu w paszporcie dzieci Jacquet i Mickiewicz, dopóki wnioskodawcy z własnej woli nie zmienią wpisów w aktach urodzenia, to znaczy, że dopóki nie zrezygnują z oryginalnej pisowni nazwisk.

Należy jednak podkreślić, że w porównaniu z orzeczeniami sądów litewskich sprzed kilku lat, po raz pierwszy uznane zostało prawo obywateli Litwy do wpisów oryginalnej pisowni imion i nazwisk w dokumentach litewskich. Jest to ogromny sukces nie tylko EFHR, ale przede wszystkich demokratycznych przemian na Litwie. Jest to krok milowy w zapewnieniu praw człowieka i respektowania praw międzynarodowego.

 Biorąc jednak pod uwagę, że orzeczenia te nadal naruszają prawa obywateli Litwy do wyłącznego zapisania oryginalnych imion i nazwisk w dokumentach urzędowych Litwy EFHR złoży skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komitetu Praw Człowieka ONZ.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…