• 2017/05/17

Szkolenia EFHR w Kownie

Szkolenia EFHR w Kownie

17 maja br. prawnik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Leszek Jankowski przeprowadził szkolenie uczestnikom projektu „Make Love Speech”. Celem projektu było poszerzenie wiedzy uczestników na temat drwin i nietolerancji, promowanie praw człowieka oraz wsparcie ruchu „No hate speech” na Litwie. Przedstawiciel EFHR miał możliwość wtajemniczyć uczestników w obecną sytuację nienawiści na Litwie oraz omówić granicę pomiędzy wolnością słowa a mową nienawiści.

Po krótkim wprowadzeniu o działalności EFHR Leszek Jankowski przedstawił regulację prawną mowy nienawiści na Litwie, jak można rozpoznać mowę nienawiści, jakie procesy sądowe oraz kary grożą ją rozpowszechniającym osobom. Prawnik przedstawił również kilka przykładów komentarzy osób sądzonych za rozpowszechnienie mowy nienawiści oraz kilka przypadków zamknięcia śledztwa.

Druga część szkolenia była poświęcona krótkiej dyskusji, w której każdy uczestnik miał możliwość przedstawić swoje sugestie na temat zwalczania mowy nienawiści. Po dyskusji uczestnicy aktywnie uczestniczyli w warsztatach.

EFHR wraz z „Active youth” zdecydowali się kontynuować współpracę w przyszłości. Wszystkich zainteresowanych bezpłatnymi szkoleniami poprowadzonymi przez EFHR w miejscu pracy bądź w placówce edukacyjnej zapraszamy do kontaktu drogą mailową (mokymai@efhr.eu) bądź telefoniczną (+370 691 50 822).

Więcej o naszych szkoleniach można przeczytać tutaj.

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…