• 2017/05/17

Szkolenia EFHR w Kownie

Szkolenia EFHR w Kownie

17 maja br. prawnik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Leszek Jankowski przeprowadził szkolenie uczestnikom projektu „Make Love Speech”. Celem projektu było poszerzenie wiedzy uczestników na temat drwin i nietolerancji, promowanie praw człowieka oraz wsparcie ruchu „No hate speech” na Litwie. Przedstawiciel EFHR miał możliwość wtajemniczyć uczestników w obecną sytuację nienawiści na Litwie oraz omówić granicę pomiędzy wolnością słowa a mową nienawiści.

Po krótkim wprowadzeniu o działalności EFHR Leszek Jankowski przedstawił regulację prawną mowy nienawiści na Litwie, jak można rozpoznać mowę nienawiści, jakie procesy sądowe oraz kary grożą ją rozpowszechniającym osobom. Prawnik przedstawił również kilka przykładów komentarzy osób sądzonych za rozpowszechnienie mowy nienawiści oraz kilka przypadków zamknięcia śledztwa.

Druga część szkolenia była poświęcona krótkiej dyskusji, w której każdy uczestnik miał możliwość przedstawić swoje sugestie na temat zwalczania mowy nienawiści. Po dyskusji uczestnicy aktywnie uczestniczyli w warsztatach.

EFHR wraz z „Active youth” zdecydowali się kontynuować współpracę w przyszłości. Wszystkich zainteresowanych bezpłatnymi szkoleniami poprowadzonymi przez EFHR w miejscu pracy bądź w placówce edukacyjnej zapraszamy do kontaktu drogą mailową (mokymai@efhr.eu) bądź telefoniczną (+370 691 50 822).

Więcej o naszych szkoleniach można przeczytać tutaj.

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…