• 2017/05/18

Decyzje sądu Wileńskiego i Šilutė – „w” w aktach urodzenia i ślubu

Decyzje sądu Wileńskiego i Šilutė – „w” w aktach urodzenia i ślubu

W dniu 17 maja br. Sąd Okręgowy Rejonu Šilutė i Sąd Okręgowy miasta Wilna wydały orzeczenia w sprawie zapisu „w” w aktach urodzenia i ślubu.

Sąd Okręgowy Rejonu Šilutė rozpatrzył oświadczenie Litwinki, która wyszła za mąż za obywatela Wielkiej Brytanii i postanowił, iż „chociaż w chwili obecnej i w chwili odmowy Urzędu Stanu Cywilnego (USC) Rejonu Šilutė wydania dokumentu z „w” nie istnieje i w chwili odmowy Urzędu Stanu Cywilnego (USC) Rejonu Šilutė wydania dokumentu z „w” nie istniała reglamentacja prawna, umożliwiająca zapis nielitewski w dokumentach stanu cywilnego jednak rozpatrując analogiczne sprawy, trzeba wziąć pod uwagę wyjaśnienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej <…>. Z powodu wymienionych w rozprawie sądowej okoliczności zakaz wciągnięcia do ewidencji i wydania aktu ślubu z nazwiskiem małżonka – Brew, stworzy administracyjne, osobiste i zawodowe niedogodności przy udowadnianiu tożsamości, w przypadkach zmiany dokumentów osobistych oraz ukazaniu dowodu autentyczności dokumentów.”

Tymczasem Sąd Okręgowy miasta Wilna po rozpatrzeniu sprawy nazwiska „Downton” zobowiązał USC do wydania aktu ślubu z „w” oraz do wydania córce Wnioskodawczyni nowego aktu urodzenia z „w”. Sąd postanowił, że „uwzględniając wszystkie okoliczności przedstawione przez Wnioskodawczynię, pisemne dowody, pozycję stron i zainteresowanych instytucji oraz brak inicjatywy ustawodawczej, co w chwili obecnej ogranicza prawo do posiadania jednakowego nazwiska matce i dziecku, i stwarza dużo kłopotów w kwestii wolnego przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej można stwierdzić, iż w takim przypadku istnieje możliwość ominięcia teraźniejszej regulacji prawnej.”.

Reprezentant Wnioskodawców w sądach i pomocnik adwokata Ewelina Baliko podkreśla, że jeszcze kilkadziesiąt spraw oczekuje na orzeczenia sądowe. Uwzględniając fakt, iż Sejm dotychczas nie przyjął odpowiedniej o ustawy pisowni imion i nazwisk, każda rodzina jest zmuszona indywidualnie walczyć o swoje prawa w sądzie. W chwili obecnej są złożone skargi do Komisji Europejskiej w sprawie ewentualnego ograniczenia wolności przemieszczania się (osoby posiadające podwójne obywatelstwo ciągle doświadczają niedogodności nie tylko w czasie podróży, lecz i w życiu osobistym, z powodu zróżnicowanego zapisu imion i nazwisk ).

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), udzielająca nieopłatnej pomocy prawnej w sprawach pisowni imion i nazwisk podkreśla, że po zatwierdzeniu ustawy przez Sejm, zezwalającej na zapis oryginalny imienia i nazwiska na głównej stronie dowodu osobistego lub paszportu, spełnią się oczekiwania wszystkich obywateli państwa.

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…