• 2017/05/18

Decyzje sądu Wileńskiego i Šilutė – „w” w aktach urodzenia i ślubu

Decyzje sądu Wileńskiego i Šilutė – „w” w aktach urodzenia i ślubu

W dniu 17 maja br. Sąd Okręgowy Rejonu Šilutė i Sąd Okręgowy miasta Wilna wydały orzeczenia w sprawie zapisu „w” w aktach urodzenia i ślubu.

Sąd Okręgowy Rejonu Šilutė rozpatrzył oświadczenie Litwinki, która wyszła za mąż za obywatela Wielkiej Brytanii i postanowił, iż „chociaż w chwili obecnej i w chwili odmowy Urzędu Stanu Cywilnego (USC) Rejonu Šilutė wydania dokumentu z „w” nie istnieje i w chwili odmowy Urzędu Stanu Cywilnego (USC) Rejonu Šilutė wydania dokumentu z „w” nie istniała reglamentacja prawna, umożliwiająca zapis nielitewski w dokumentach stanu cywilnego jednak rozpatrując analogiczne sprawy, trzeba wziąć pod uwagę wyjaśnienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej <…>. Z powodu wymienionych w rozprawie sądowej okoliczności zakaz wciągnięcia do ewidencji i wydania aktu ślubu z nazwiskiem małżonka – Brew, stworzy administracyjne, osobiste i zawodowe niedogodności przy udowadnianiu tożsamości, w przypadkach zmiany dokumentów osobistych oraz ukazaniu dowodu autentyczności dokumentów.”

Tymczasem Sąd Okręgowy miasta Wilna po rozpatrzeniu sprawy nazwiska „Downton” zobowiązał USC do wydania aktu ślubu z „w” oraz do wydania córce Wnioskodawczyni nowego aktu urodzenia z „w”. Sąd postanowił, że „uwzględniając wszystkie okoliczności przedstawione przez Wnioskodawczynię, pisemne dowody, pozycję stron i zainteresowanych instytucji oraz brak inicjatywy ustawodawczej, co w chwili obecnej ogranicza prawo do posiadania jednakowego nazwiska matce i dziecku, i stwarza dużo kłopotów w kwestii wolnego przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej można stwierdzić, iż w takim przypadku istnieje możliwość ominięcia teraźniejszej regulacji prawnej.”.

Reprezentant Wnioskodawców w sądach i pomocnik adwokata Ewelina Baliko podkreśla, że jeszcze kilkadziesiąt spraw oczekuje na orzeczenia sądowe. Uwzględniając fakt, iż Sejm dotychczas nie przyjął odpowiedniej o ustawy pisowni imion i nazwisk, każda rodzina jest zmuszona indywidualnie walczyć o swoje prawa w sądzie. W chwili obecnej są złożone skargi do Komisji Europejskiej w sprawie ewentualnego ograniczenia wolności przemieszczania się (osoby posiadające podwójne obywatelstwo ciągle doświadczają niedogodności nie tylko w czasie podróży, lecz i w życiu osobistym, z powodu zróżnicowanego zapisu imion i nazwisk ).

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), udzielająca nieopłatnej pomocy prawnej w sprawach pisowni imion i nazwisk podkreśla, że po zatwierdzeniu ustawy przez Sejm, zezwalającej na zapis oryginalny imienia i nazwiska na głównej stronie dowodu osobistego lub paszportu, spełnią się oczekiwania wszystkich obywateli państwa.

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…