• 2017/06/08

Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy

Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy

Wodą czy lądem, rzekami lub drogami, obywatele Europy od zawsze podróżowali.  Owe szlaki nadal łączą mieszkańców kontynentu, promując różnorodność i porozumienie pomiędzy cywilizacjami.

W roku 1987 Rada Europy rozpoczęła realizację projektu „Europejskie Szlaki Kulturowe”. Jego celem jest edukacja mieszkańców Europy o ich tożsamości kulturowej, obywatelstwa europejskiego, zachowania i ochronie dziedzictwa jako źródła społecznego, ekonomicznego i kulturowego rozwoju otoczenia w którym żyją, nadanie miejscom, związanym z turystyką kulturową, szczególnego znaczenia z zachowaniem zasad rozwoju.

Szlaki kulturowe wykazują, w jaki sposób dziedzictwo i kultury różnych oraz odległych regionów Europy przyczyniły się do wspólnego dziedzictwa kulturowego. Szlaki są próbą ukazania fundamentalnych zasad, którymi w swej działalności kieruje się Rada Europy – prawami człowieka, zagadnieniami demokracji w kulturze europejskie, odmiennością i tożsamością kulturową, zachęcają do dialogu międzykulturalnego oraz wzbogacenia się wiedzą na ten temat.

Obecnie funkcjonuje ponad 30 Europejskich Szlaków Kulturowych, które zachęcają obywateli Europy do ponownego zbadania ich dziedzictwa poprzez turystykę kulturalną w Europie oraz poza jej granicami.

Broszura w języku angielskim i francuskim jest dostępna na stronie Rady Europy.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…