• 2017/08/11

Szkolenie na temat praw mniejszości narodowych we wsi Rudowsia

Szkolenie na temat praw mniejszości narodowych we wsi Rudowsia

10 sierpnia 2017 roku przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Leszek Jankowski i Maciej Grześkowiak wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami lokalnej mniejszości polskiej we wsi Rudowsia, położonej w powiecie Niemenczyn. Celem spotkania było zaznajomienie mieszkańców wsi z prawami przysługującymi mniejszościom narodowym na gruncie prawa międzynarodowego, litewskiego oraz porównanie ochrony mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie.

Spotkanie otworzył stażysta EFHR Maciej Grześkowiak, pokrótce opowiadając o historii oraz działalności EFHR, a także przedstawiając sytuację mniejszości narodowych na gruncie polskiego prawa. Omówił on stan przestrzegania praw mniejszości, zarówno ten wynikający z tekstów polskich aktów prawnych, jak i z realnych działań organów państwa.

W dalszej części wydarzenia, prawnik Fundacji Leszek Jankowski zaprezentował uczestnikom standard ochrony wynikający ze zobowiązań międzynarodowych Litwy oraz z jej ustawodawstwa wewnętrznego. Słuchacze mieli więc okazję do porównania funkcjonowania systemu ochrony mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie. Prawnik pokrótce przedstawił też problemy, którymi Fundacja zajmuje się współcześnie. Na koniec zgromadzeni w Centrum Wielofunkcyjnym wsi Rudowsia mieli okazję do zadawania przedstawicielom EFHR pytań na interesujące ich tematy.

EFHR pragnie podziękować Samorządowi rejonu Niemenczyn za gościnność i okazję zaznajomienia mieszkańców z przysługującymi prawami mniejszościom narodowym. Wszystkich zainteresowanych w przeprowadzeniu przez EFHR bezpłatnych szkoleń w miejscu pracy bądź w placówce edukacyjnej, zapraszamy do kontaktu drogą mailową (mokymai@efhr.eu) bądź telefonicznie (+370 691 50 822).

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…