• 2017/08/17

Spotkanie EFHR z Konsulem Generalnym Ambasady Królestwa Hiszpanii

Spotkanie EFHR z Konsulem Generalnym Ambasady Królestwa Hiszpanii

Dnia 17 sierpnia br. praktykanci Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Anna Mitrowska, Maciej Grześkowiak i wolontariuszka EVS Carmen Cara Lorente odbyli spotkanie z Konsulem Generalnym Królestwa Hiszpanii, Panem Bernardem López López-Ríasem.

Podczas spotkania Konsulowi przedstawiono historię, cele oraz realne działania EFHR, a także nakreślono problemy mniejszości narodowych na Litwie. W dalszej kolejności Konsul poproszony został o udzielenie informacji dotyczących stanu prawnego regulującego sytuację mniejszości narodowych w Hiszpanii a także praktyki odpowiednich hiszpańskich organów państwowych oraz polityki państwa w tej kwestii. Podczas trwającego prawie godzinę spotkania Konsul nie tylko udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania o charakterze prawnym, lecz także zaprezentował gościom podłoże historyczne i kulturowe stosunku Hiszpanii do mniejszości narodowych na jej terytorium.

Bez wątpienia było to interesujące i wzbogacające doświadczenie dla młodych stażystów EFHR. Po spotkaniu Konsul oprowadził praktykantów po ambasadzie i zgodził się na pamiątkowe zdjęcie.

Artykuł 3 Konstytucji Królestwa Hiszpanii głosi, iż język Kastylijski jest hiszpańskim urzędowym językiem państwa, a wszyscy Hiszpanie mają obowiązek go znać i prawo posługiwać się nim. Jednak warto dodać, że pozostałe języki hiszpańskie są również językami urzędowymi w odpowiednich wspólnotach autonomicznych, na przykład w Katalonii.

Konstytucja również podkreśla, że „bogactwo różnych odmian językowych Hiszpanii jest dziedzictwem kulturowym, które jest przedmiotem szczególnego poszanowania i szczególnej ochronyˮ. Jest to bez wątpienia piękny przykład poszanowania praw mniejszości etnicznych w tym różnorodnym kraju, z którego Litwa mogłaby wziąć przykład, m. in. przyjąć odpowiednią ustawę o mniejszościach narodowych, która wygasła w 2010 roku.

EFHR bardzo dziękuje za spotkanie i ma nadzieję na owocną współpracę z Ambasadą Królestwa Hiszpanii.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…