• 2017/08/28

Szkolenie na temat praw mniejszości narodowych w Zujunach

Szkolenie na temat praw mniejszości narodowych w Zujunach

28 sierpnia br. przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Leszek Jankowski i Maciej Grześkowiak przeprowadzili szkolenia dla pracowników starostwa Zujun oraz mieszkańców wsi na temat praw mniejszości narodowym na gruncie prawa międzynarodowego, litewskiego oraz porównali sytuację ochrony mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie.

Stażysta EFHR Maciej Grześkowiak przedstawił działalność EFHR oraz sytuację mniejszości narodowych na gruncie polskiego prawa. Omówił on także stan przestrzegania praw mniejszości, zarówno ten wynikający z tekstów polskich aktów prawnych, jak i z realnych działań organów państwa.

Natomiast prawnik EFHR Leszek Jankowski zaprezentował uczestnikom standard ochrony wynikający ze zobowiązań międzynarodowych Litwy oraz z jej ustawodawstwa wewnętrznego. Prawnik przedstawił też problemy, którymi Fundacja zajmuje się współcześnie.

Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem przez EFHR bezpłatnego szkolenia w miejscu pracy bądź w placówce edukacyjnej, zapraszamy do kontaktu drogą mailową (mokymai@efhr.eu) bądź telefonicznie (+370 691 50 822).

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…