Wszyscy otrzymują miejsca w przedszkolach mniejszości narodowych, lecz czy tego wystarczy?

You are here: