Archive for 2015

Odbyła się uroczysta gala na zakończenie projektów EFHR

Odbyła się uroczysta gala na zakończenie projektów EFHR

Opublikowano Grudzień 21, 2015
W auli hotelu Runmis (ul. Liepkalnio 103, Wilno) 19 grudnia odbyła się uroczysta gala finałowa na zakończenie tegorocznej, trzeciej już edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” dla uczestników i nauczycieli, gości oraz osób biorących udział w konkursie plastycznym „Prawa człowieka w życiu dziecka”. Tegoroczny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele” miał na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” w języku polskim w szkołach na Litwie. Dzięki cotygodniowym audycjom radiowym emitowanym na falach radia...
Egzamin WOS zakończony – zapraszamy na galę!

Egzamin WOS zakończony – zapraszamy na galę!

Opublikowano Grudzień 17, 2015
Egzamin w ramach projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” został zakończony. W związku z powyższym, pragniemy zaprosić uczestników wraz z nauczycielami jak i osoby biorące udział w konkursie plastycznym „Prawa człowieka oczami dziecka” na uroczystą galę 19 grudnia b.r.  odbywającą się w sali hotelu Runmis (ul. Liepkalnio 103, Wilno). Przygotowane przez EFHR pytania egzaminacyjne w ramach projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” dotyczyły 8 tematów – aktywności obywatelskiej, władza, Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych, problemów...
EFHR ujawnia nieprawdziwe informacje przekazane Radzie Europy przez Litwę

EFHR ujawnia nieprawdziwe informacje przekazane Radzie Europy przez Litwę

Opublikowano Grudzień 16, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) opublikowała swoją Analizę Komentarzy Republiki Litewskiej odnoszących się do Trzeciej Opinii Rady Europy o Trzecim Raporcie Państwowym Republiki Litewskiej. Ostatni raport kraju, omawiający sytuację mniejszości narodowych w latach 2006-2011 i politykę rządu ich dotyczącą, został złożony w Radzie Europy we wrześniu 2011. W listopadzie 2013 EFHR opublikowała swój Raport Alternatywny NGO o wprowadzaniu w życie Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych na Litwie. Celem raportu było opisanie ochrony litewskich mniejszości...
Żonglerka podwójnym obywatelstwem  - kolejne otwarcie

Żonglerka podwójnym obywatelstwem – kolejne otwarcie

Opublikowano Grudzień 15, 2015
Obywatele Litwy już zdążyli niestety przyzwyczaić się do tego, że jedna z najważniejszych ustaw w państwie, która reguluje obywatelstwo litewskie, zamiast być gwarantem stabilności, jest przedmiotem ciągłych zmian. Przyjęta w roku 1991 ustawa o obywatelstwie do czasu jej wygaśnięcia w roku 2003 była zmieniana 10 razy. Następna ustawa przyjęta w roku 2003 i obowiązująca do roku 2011 miała 6 zmian. Najnowsza ustawa obowiązująca od 2011 roku doczekała się już 3 poprawek. Sąd Konstytucyjny RL na temat podwójnego obywatelstwa wypowiadał się już trzy razy. Te...
EFHR włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

EFHR włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

Opublikowano Grudzień 14, 2015
10 grudnia br., jak co roku, obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Dzień ten upamiętnia 67. rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w roku 1948. Z tej okazji przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) uczestniczyli w seminarium zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA) działające na Uniwersytecie M. Romera (MRU) w Wilnie. Tematem spotkania, które odbyło się w jednej z sali konferencyjnych MRU LAB, był problem dyskryminacji rasowej...
Europejska Fundacja Praw Człowieka wzięła udział w projekcie partnerskim CRISP „Walcząc z prawicowym populizmem w Europie”

Europejska Fundacja Praw Człowieka wzięła udział w projekcie partnerskim CRISP „Walcząc z prawicowym populizmem w Europie”

Opublikowano Grudzień 11, 2015
Ewelina Baliko i Rajmund Klonowski, jako reprezentanci Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), oraz czwórka wolontariuszy (Justyna Dedulevič, Lešek Jankovskij, Birutė Kirtiklytė and Ieva Masiliūnaitė) wzięli udział w projekcie partnerskim z niemiecką organizacją CRISP zatytułowanym „Walcząc z prawicowym populizmem w Europie”. Pozostałymi uczestnikami projektu są: Civil (Macedonia), ECMI (Niemcy), Iskra (Ukraina), CSDC (Włochy), EGEA (Mołdawi), Human RightS Initiative (Węgry), NPI (Litwa), Europejska Fundacja Praw Człowieka (Litwa), Plural (Rumunia), United...
Raport Alternatywny EFHR dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Raport Alternatywny EFHR dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Opublikowano Grudzień 09, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) złożyła swój Raport Alternatywny dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD). Raport, rozpatrywany w czasie 88. sesji Komitetu, odbywającej się od 23 listopada do 11 grudnia w Genewie, został napisany w odpowiedzi na opinię CERD na temat raportów okresowych (6-8) przygotowanych przez organy władzy Litwy w związku z zapisami Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (ICERD). Celem raportu, który będzie brany pod uwagę przez omawiany w nim kraj i innych członków CERD, jest...
Egzamin z Wiedzy o społeczeństwie 9-11 grudnia– weź udział i sprawdź swoją wiedzę!

Egzamin z Wiedzy o społeczeństwie 9-11 grudnia– weź udział i sprawdź swoją wiedzę!

Opublikowano Grudzień 07, 2015
Tegoroczna, trzecia już, edycja realizowanego przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) projektu edukacyjnego “Europejczycy, Polacy, Obywatele” dobiega końca. Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzony za pośrednictwem platformy wos.efhr.eu egzamin w dniach 9-10-11 grudnia 2015 r. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach polskich na Litwie. Osiem tegorocznych bloków tematycznych przedstawionych zostało na antenie radia „Znad Wilii” oraz w piątkowych artykułach na łamach gazety „Kurier...
Inauguracyjna sesja szkoleniowa wolontariuszy EVS

Inauguracyjna sesja szkoleniowa wolontariuszy EVS

Opublikowano Grudzień 03, 2015
W dniach 18-21 listopada 2015 r. w centrum konferencyjnym w Daugirdiškės (rejon Elektrėnai) odbyła się inauguracyjna sesja szkoleniowa Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary Service). Wzięły w niej udział wolontariuszki z Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Leah Nedahl i Aneta Maciejewska, biorące obecnie udział w projekcie „Promote diversity, promote human rights” oraz inni uczestnicy programów EVS na Litwie. W pierwszy dzień wolontariusze poznawali się wzajemnie, dzielili się swoimi doświadczeniami i informacjami na temat swoich projektów i rozmawiali...
Druga część sesji szkoleniowej EFHR pt. „Wdrażanie prawa międzynarodowego“

Druga część sesji szkoleniowej EFHR pt. „Wdrażanie prawa międzynarodowego“

Opublikowano Grudzień 02, 2015
26 listopada 2015 r. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowała drugą część darmowej sesji szkoleniowej dotyczącej praw człowieka oraz postępowania sądowego w zakresie prawa międzynarodowego. Sześciogodzinne szkolenie w siedzibie EFHR poprowadził światowej sławy ekspert prawa międzynarodowego, dr Fernand de Varennes, który w roku 1996 uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Masstricht w Holandii, a od lipca bieżącego roku jest dziekanem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Moncton w Kanadzie. Szkolenie zorganizowane było dla wszystkich zainteresowanych...
Projekty „Tandem umiejętności” oraz „Jesteśmy podobni” dobiegły końca!

Projekty „Tandem umiejętności” oraz „Jesteśmy podobni” dobiegły końca!

Opublikowano Grudzień 01, 2015
Realizowany przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) projekty mające na celu integrujących młodzieży różnej narodowości „Jesteśmy podobni” oraz „Tandem umiejętności” dobiegły końca. W dniu 27 listopada 2015 r. w hotelu Runmis odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom obu projektów oraz nauczycielom zaangażowanym w realizację spotkań integracyjnych w ramach projektu „Jesteśmy podobni”. Warunkiem udziału w obu projektach było m.in. stworzenie wielonarodowej grupy – w projekcie „Jesteśmy podobni” – co...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VIII: Prawo litewskie

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VIII: Prawo litewskie

Opublikowano Listopad 27, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) kontynuuje realizację skierowanego do uczniów klas 9-12 projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”. Słuchając co środę o godz. 15:40 audycji w radiu „Znad Wilii” oraz czytając artykuły w piątkowych wydaniach gazety „Kurier Wileński” uczniowie poznali 8 bloków tematycznych. Do egzaminu online sprawdzającego nabytą wiedzę można będzie przystąpić jednokrotnie logując się na platformie wos.efhr.eu w dniach 9-11 grudnia. Więcej informacji oraz regulaminu szukaj na www.efhr.eu oraz platformie wos.efhr.eu. Już pierwotne...
Projekt „Tandem umiejętności” dobiega końca!

Projekt „Tandem umiejętności” dobiega końca!

Opublikowano Listopad 24, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) informuje, że rozpoczęty 5 października projekt edukacyjny promujący integrację kulturową w Wilnie „Tandem umiejętności” jest już na półmetku. Główne zadanie projektu to integracja społeczna młodzieży z różnych grup narodowościowych – Litwinów, Polaków, Rosjan, Białorusinów, Żydów, Karaimów oraz innych poprzez wykorzystanie metody edukacyjnej „tandemu”. Warto zaznaczyć, że aktywny udział w projekcie biorą uczniowie z różnych szkół z Wilna, rejonu wileńskiego oraz solecznickiego, jak na przykład z...
Projekt  “Jesteśmy podobni” dobiega końca – zapraszamy na galę!

Projekt “Jesteśmy podobni” dobiega końca – zapraszamy na galę!

Opublikowano Listopad 23, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z wielką radością informuje, iż zakończył się termin nadsyłania prac artystycznych w ramach drugiej edycji projektu „Jesteśmy podobni“. Podstawowym celem projektu jest wzmacnianie integracji społecznej polskiej mniejszości narodowej, zwłaszcza młodzieży, oraz wyeliminowanie negatywnych stereotypów panujących wśród młodych Litwinów na temat mniejszości polskiej. W celu jak najlepszego przygotowania młodzieży do konkursu, co piątek organizowane były spotkania informacyjno-integracyjne w sali hotelu Runmis. Warto...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VII: Prawa człowieka

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VII: Prawa człowieka

Opublikowano Listopad 20, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) kontynuuje realizację skierowanego do uczniów klas 9-12 projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”. Słuchając co środę o godz. 15:40 audycji w radiu „Znad Wilii” oraz czytając artykuły w piątkowych wydaniach gazety „Kurier Wileński” uczniowie poznają 8 bloków tematycznych. Przedstawiamy temat siódmy „Prawa człowieka”. Więcej informacji oraz regulaminu szukaj na www.efhr.eu oraz platformie wos.efhr.eu. Obecnie prawa człowieka są uznawane za jedną z głównych gałęzi współczesnego prawa. Co prawda, prawa człowieka...
EFHR w odwiedzinach u władz Wilna

EFHR w odwiedzinach u władz Wilna

Opublikowano Listopad 17, 2015
www.vilnius.lt W czwartek 12. listopada 2015 r.,  pracownicy i wolontariusze biura Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) wybrali się na wycieczkę do Samorządu Miasta Wilna. Wycieczka stanowiła znakomitą okazję, by wolontariuszki Europejskiego Wolontariatu Społecznego (EVS) Aneta Maciejewska i Leah Nedahl poznały centrum administracyjne Wilna. Mieliśmy szansę zwiedzić ten ważny budynek – miejsce pracy burmistrza miasta Remigijusa Šimašiusa – z przewodnikiem o niezwykle dużej wiedzy, który pokazał nam punkty szczególnie warte uwagi. Widzieliśmy makietę...
Ogłaszamy konkurs plastyczny „Prawa człowieka w życiu dziecka“

Ogłaszamy konkurs plastyczny „Prawa człowieka w życiu dziecka“

Opublikowano Listopad 16, 2015
W związku z obchodzonym 20 listopada Powszechnym Dniem Dziecka, Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ogłasza kreatywny konkurs plastyczny dla uczniów klas 5-8 pt. „Prawa człowieka w życiu dziecka“. Miło nam poinformować, że konkurs został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka, którego zdaniem, dzieci powinny znać swoje prawa, a dorośli powinni pamiętać, że ich przywileje nie stoją w sprzeczności z prawami dziecka, lecz się uzupełniają. Motywem przewodnim konkursu jest hasło „Prawa człowieka w życiu dziecka”. Wystarczy...
EFHR zaprasza na drugie szkolenie pt. "Wdrażanie prawa międzynarodowego"

EFHR zaprasza na drugie szkolenie pt. „Wdrażanie prawa międzynarodowego”

Opublikowano Listopad 14, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w drugiej już części darmowej sesji szkoleniowej dotyczącej praw człowieka oraz postępowania sądowego w zakresie prawa międzynarodowego, która odbędzie się 26 listopada 2015 roku. Relację z pierwszej części szkolenia można znaleźć tutaj. Dzień szkoleniowy poprowadzi ekspert prawa międzynarodowego dr Fernand de Varennes, który swój licencjat ukończył w Kanadzie, a studia magisterskie w Londyńskiej Szkole Nauk Ekonomicznych. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VI: Naród i państwo

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VI: Naród i państwo

Opublikowano Listopad 13, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) kontynuuje realizację skierowanego do uczniów klas 9-12 projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”. Słuchając co środę o godz. 15:40 audycji w radiu „Znad Wilii” oraz czytając artykuły w piątkowych wydaniach gazety „Kurier Wileński” uczniowie poznają 8 bloków tematycznych. Przedstawiamy temat szósty „Naród i państwo”. Więcej informacji oraz regulaminu szukaj na www.efhr.eu oraz platformie wos.efhr.eu. Pojęcie narodu jest częstym tematem współczesnych debat, dotyczących funkcjonowania państwa oraz spraw...
EFHR zaprasza na konferencję „Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie” organizowaną przez SNPL

EFHR zaprasza na konferencję „Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie” organizowaną przez SNPL

Opublikowano Listopad 12, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), partner konferencji, serdecznie zaprasza na największą w regionie międzynarodową konferencję naukową poświęconą prawom językowym mniejszości narodowych zatytułowaną „Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie” (Integration and exclusion: The linguistic rights of national minorities in Europe), która zostanie zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Liwy (SNPL) dnia 27 listopada 2015 r. w hotelu „Artis Centrum Hotel” w Wilnie (ul. Totorių 23). Konferencja będzie...
1 2 3 4 5 6 »