• 2012/10/24

Kolejni przedstawiciele EFPCz na szkoleniach „Co na temat płci?”

Kolejni przedstawiciele EFPCz na szkoleniach „Co na temat płci?”
Kamil Szwarc

W kwietniu br. Europejska Fundacja Praw Człowieka zachęcała do ubiegania się o udział w szkoleniach pod tytułem „What about Gender?” („Co na temat płci?”) (więcej informacji: http://www.efhr.eu/2012/04/12/szkolenia-co-na-temat-plci/). Warto zaznaczyć, że o wyselekcjonowanie do uczestniczenia w niniejszych szkoleniach mogły ubiegać się organizacje ze wszystkich krajów UE oraz krajów SEE (Czarnogóra, Serbia, Turcja, Mołdawia, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Albania) i EECA (kraje Wschodniej Europy i Środkowej Azji). Naszą Fundację, jako jedną z dziesięciu najlepszych aplikujących organizacji, będą reprezentowali nasi praktykanci, student pierwszego roku Prawa Międzynarodowego na Lancaster University, Kamil Szwarc oraz od niedawna z nami współpracujący praktykant Zbigniew Malewski – Polak urodzony w Wilnie, magister prawa, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zbigniew Malewski

Szkolenie jest organizowane w ramach europejskiego projektu „Youth in action” („Młodzież w działaniu”) przez stowarzyszenie „Alinhas?”. Szkolenie ma na celu przedstawienia zagadnień związanych z równouprawnieniem i dyskryminacją na tle płci. Dodatkowo poruszony zostanie motyw strategii zwalczania dyskryminacji w najbliższych latach.

W szkoleniu tym weźmie tym samym 3 przedstawicieli Fundacji (więcej informacji http://www.efhr.eu/2012/05/15/europejska-fundacja-praw-czlowieka-wezmie-udzial-w-szkoleniach-co-na-temat-plci/).

Szkolenie odbędzie się w dniach 23 listopada – 2 grudnia br. w Porto, w Portugalii. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…