• 2015/02/17

EFHR na Dniu Mickun

EFHR na Dniu Mickun

_nul0l_15 lutego br. przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) po raz kolejny byli obecni na dorocznym święcie w Mickunach – jednej z wielu miejscowości na wileńszczyźnie licznie zamieszkanych przez mniejszości narodowe.

Stoisko Fundacji przyciągnęło uwagę wielu mieszkańców, na których czekały bezpłatne materiały informacyjne dotyczące praw człowieka i możliwości jakie oferuje Unia Europejska. Poza materiałami przygotowanymi przez Radę Europy i Komisję Europejską, między innymi „Prawa i wolności w praktyce” oraz „47 krajów i jedna organizacja… Rada Europy“ rozdawane były również ulotki informujące o działalności EFHR i aktualnych problemach mniejszości narodowych na Litwie.

Szczególną popularnością cieszyły się materiały przeznaczone dla młodszych odbiorców. Widać, że rodzice i dziadkowie są zainteresowani wzrostem poczucia świadomości praw przysługujących swoim dzieciom i wnukom. Jak zawsze najważniejsze były rozmowy naszych przedstawicieli z mieszkańcami, w których zachęcano do poszerzenia znajomości swoich praw i możliwości wynikających z członkostwa Litwy w Unii Europejskiej i Radzie Europy. Nasi prawnicy zachęcali do zwracania się z problemami prawnymi do ekspertów fundacji, którzy bezpłatnie udzielą porad dotyczących naruszenia wolności i niewywiązywania się strony litewskiej z umów międzynarodowych.

Dzień Mickun to wspaniała możliwość integracji lokalnej społeczności i kultywowania tradycji polskiej mniejszości narodowej. Mieszkańcy z uznaniem wypowiadali się o potrzebie funkcjonowania takiej instytucji jak EFHR, która skutecznie reprezentuje interesy różnych grup zamieszkujących Litwę, co dodatkowo umacnia nas w przekonaniu, że nasze wyjazdy pełnią ważną rolę dla lokalnych społeczności.

Do zobaczenia na następnych spotkaniach!

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…