• 2016/05/18

Prezentacje z okazji Dnia Europy

Prezentacje z okazji Dnia Europy
Ivona Gilevska, Vilniaus Rajono Kyviškių pagrindinė mokykla
Ivona Gilevska, Vilniaus Rajono Kyviškių pagrindinė mokykla

W związku z Dniem Europy, przypadającym 9 maja, nasze wolontariuszki Europejskiego Wolontariatu Społecznego (EVS) przeprowadziły w dniach 10 i 11 maja 2016 r. dwie prezentacje  o tematyce Unii Europejskiej oraz europejskich wartości. Jako pierwsze, Aneta Maciejewska i Leah Nedahl odwiedziły ośrodek opieki, będący częścią organizacji SOS vaikų kaimai Lietuvoje (SOS Wioski Dziecięce). Ośrodek jest miejscem spędzania czasu dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin w niekorzystnej sytuacji i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Około 15 osób w wieku 7-15 lat uczestniczyło w zajęciach.

Następnego dnia, Aneta i Leah poprowadziły zajęcia dla 30 uczniów 9 klasy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Nie była to pierwsza wizyta  naszych wolontariuszek w tej szkole – wcześniej przeprowadziły już cykl warsztatów o tematyce praw człowieka i mowy nienawiści dla łącznie 60 uczniów 10 klas.

Nasze wolontariuszki postanowiły przedstawić temat w formie quizu. Po krótkim wprowadzeniu, uczestnicy, pracując w grupach, mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania testowe, dotyczące Unii Europejskiej, Europy, Dnia Europy oraz europejskich wartości. Każde pytanie było następnie krótko omawiane i wyjaśniane. Na koniec zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i słodycze.

EU_flag_Erasmus__vect_POSObie prezentacje okazały się sukcesem, a młodzież aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach.  Nasze wolontariuszki już planują kolejne warsztaty w szkołach i centrach młodzieżowych.

EFHR

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…