• 2017/05/03

Petycja o prawach językowych Polaków na Litwie w radarze Parlamentu Europejskiego

Petycja o prawach językowych Polaków na Litwie w radarze Parlamentu Europejskiego

4 maja br. odbędzie się posiedzenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w kwestii petycji P. Tomasza Snarskiego Nr. 0358/2011 z 31 marca 2011 roku, dotyczącej praw językowych Polaków na Litwie, dla której poparcie udzieliła Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR).

Po raz pierwszy petycja była rozpatrywana 24 kwietnia 2012 r. i pomimo sprzeciwu Litwy postanowiono sprawę kontynuować.

17 grudnia 2013 r. Przewodnicząca Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego skierowała oficjalny list do rządu litewskiego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie problemów w niej poruszonych. Bardzo ogólna i wymijająca odpowiedź nadeszła dopiero 5 marca 2015 r..

 „To bardzo ważne, że w Parlamencie Europejskim zdecydowano wskazać ową petycję jako przykład spraw z zakresu ochrony praw człowieka. Oznacza to, że problemy Polaków na Litwie zostały uznane za niezwykle istotną sprawę, wymagającą rozwiązania w duchu standartów ochrony praw fundamentalnych obywateli Unii Europejskiej. Natomiast Litwa, jako państwo członkowskie UE, powinna jak najszybciej zmierzyć się z problemem dyskryminacji językowej wobec polskiej mniejszości.”– podkreśla T. Snarski.

EFHR, która powstała jako odpowiedź na wzrost naruszeń i nadużyć w zakresie praw człowieka skierowała nie jedną petycję w sprawie praw mniejszości na Litwie. Fundacja ma nadzieję, że międzynarodowe naciski przyczynią się do poprawy sytuacji mniejszości narodowych zamieszkujących terytorium Litwy.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…